Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Двойки

Актуализация : 27/06/2014

family

Развод и законна раздяла

Основанията за подаване на молба за развод или законна раздяла и останалите практически подробности, свързани с тях, се различават значително в страните от ЕС.

Въпреки това определен брой правила на ЕС важат в случаи, включващи две или повече страни от ЕС - например когато вие и вашият съпруг живеете в различни държави. Тези правила се използват за определяне на компетентните съдилища.

Можете да подадете съвместна молба за законна раздяла или развод с вашия партньор или един от вас може да подаде молба самостоятелно.

Къде можете да подадете молба за развод/раздяла?

Можете да подадете молба в съд в страната, в която:

 • живеете с вашия съпруг;
 • за последно сте живели заедно, при условие че един от вас все още живее там;
 • живее един от вас, при условие че подавате съвместна молба;
 • живее съпругът ви;
 • живеете вие, ако:
  • сте живели там поне шест месеца непосредствено преди подаването на молбата и
  • сте гражданин на тази страна.

  Ако не сте гражданин на тази държава, можете да подадете молба, само ако сте живели там поне една година непосредствено преди подаването на молбата.

 • имате гражданство и двамата.

Компетентният за вашия развод съд е първият съд, в който е подадена молбата (ако са изпълнени горните условия).

Съдът, имащ правомощия да превърне законна раздяла в развод (ако това е в съответствие с правилата в съоветната страна), е съдът в страната от ЕС, който е взел решение за законната раздяла.

Компетентният съд може също да вземе решение по въпросите, свързани с родителската отговорност.

Попитайте адвокат!

В случаи с участие на повече от една страна от ЕС правото, важащо за вашия развод, не е непременно правото на страната, в която можете да подадете молба за развод. За да научите кои закони важат във вашия случай, как може да се разреши конфликт между закони и какви ще бъдат последствията, съветваме ви да се консултирате с адвокат.

Признаване на развод и законна раздяла в чужбина

Разводът или законната раздяла, по които е отсъдено в една страна от ЕС, се признават в останалите страни от Съюза без специална процедура.

Изключение - Дания

Правилата на ЕС за разводите и законните раздели - например по отношение на признаването и юрисдикцията - не важат в Дания.

Вижте подробности за процедурите за развод в страната (или страните) във вашия случай:

Изберете:

Лична история

Развод без взаимно съгласие - юрисдикция в страната, в която двойката последно е живяла заедно

Джак и Мари - ирландско-френска двойка - живеят заедно в Ирландия. Благодарение на връзките на Мари Джак намира интересна и добре платена работа във Франция и се премества да живее там. Месец по-късно Джак решава да подаде молба за развод в Ирландия.

Това е възможно, защото двамата последно са живели заедно в Ирландия и Мари все още живее там.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган