Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Páry

Aktualizované : 06/06/2013

Rozvod a súdna rozluka

FAQs Rozvod a súdna rozluka

 • Môj manžel a ja sme uzavreli sobáš v Českej republike a naposledy sme spolu bývali v Nemecku. Manžel, ktorý je britský občan, sa teraz presťahoval do Spojeného kráľovstva, ale ja som zostala v Nemecku. Môžem požiadať o rozvod v Českej republike?

  NIE - V Českej republike môžete požiadať o rozvod, iba ak sa tam znova presťahujete a budete tam žiť počas najmenej šiestich mesiacov, ak ste občiankou Českej republiky, alebo počas jedného roka v prípade, že ňou nie ste. Pokiaľ zostanete v Nemecku, požiadať o rozvod môžete tam, keďže je to krajina, v ktorej ste mali posledné spoločné bydlisko.

 • Existujú pravidlá platné v celej EÚ určujúce, ktorý právny predpis sa použije na rozvod alebo odlúčenie, ak jeden z nás žije v inej krajine?

  NIE - Nemusí to byť nevyhnutne právny predpis krajiny, v ktorej má sídlo súd zaoberajúci sa vaším prípadom.

  Niektoré štáty EÚ sa dohodli na pravidlách na určenie právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na takéto konania – Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

  V ostatných krajinách však môže byť veľmi náročné určiť právne predpisy, ktoré sa použijú na rozvodové konanie medzinárodného páru. Vzhľadom na neistotu, ktorá vyplýva z veľkých odlišností medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, je najlepšie poradiť sa s odborníkom z danej právnej oblasti o tom, kde podať žiadosť o rozvod.

 • Rozsudok v konaní o našom rozvode bol vydaný vo Švédsku. Musím požiadať poľský súd, aby mi ho v Poľsku uznali?

  NIE - Rozvod (alebo právna odluka či anulácia) potvrdený v ktorejkoľvek krajine EÚ (v tomto prípade vo Švédsku) je automaticky uznávaný v ostatných krajinách (v tomto prípade v Poľsku) bez akéhokoľvek osobitného postupu.

  Na základe švédskeho konečného rozsudku môžete požiadať o aktualizáciu svojich poľských dokumentov, ktoré potvrdzujú váš rodinný stav („konečný“ rozsudok znamená, že nie je možné sa proti nemu odvolať).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi