Navigacijska pot

Posodobitev : 04/04/2016

family

Zunajzakonska skupnost

Če s partnerjem dalj časa živita skupaj, imata določene pravice priznane povsod v EU, tudi če svoje skupnosti nista uradno registrirala.

Če se z zunajzakonskim partnerjem preselite v drugo državo EU, mora ta država na podlagi vašega dokazila o skupnem življenju ali drugega dokazila o dolgotrajni skupnosti vašemu partnerju dovoliti vstop v državo in bivanje v njej. To velja ne glede na to, ali je vaš partner državljan EU ali ne.

V državah EU, ki priznavajo zunajzakonsko skupnost, priznavajo tudi pravice in dolžnosti v zvezi s premoženjem, dedovanjem in preživnino po prenehanju zveze.

Te pravice so zlasti pomembne za istospolne skupnosti, saj je samo v nekaterih državah EU dovoljena poroka istospolnih partnerjev oziroma registracija skupnosti.

Države EU večinoma nimajo opredeljeno, kako je mogoče dokazati obstoj dolgotrajne zveze ali skupnega življenja.

Če živite v državi, ki ne dovoljuje poroke istospolnih partnerjev oziroma registracije partnerske skupnosti, ali če sami tega ne želite storiti, lahko s partnerjem skleneta pogodbo o skupnem življenju in se v njej dogovorita o posameznih vidikih skupnega življenja.

Res pa je v praksi tudi s pogodbo o skupnem življenju težko uveljavljati svoje pravice.

V morebitnih sporih glede premoženja na splošno odloča pravo države, v kateri je prišlo do spora.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje

    V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

    Retour au texte en cours.