Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 04/04/2016

family

Związki nieformalne

Jeśli żyjesz z partnerem w stałym i stabilnym związku, w całej UE przysługują Wam określone prawa, nawet jeśli związek ten nie został zarejestrowany w żadnym urzędzie.

Jeśli przeprowadzasz się z osobą, z którą pozostajesz w nieformalnym związku, do innego kraju UE, jego władze mają obowiązek ułatwienia jej wjazdu i pobytu, jeśli jesteś w stanie wykazać, że mieszkacie razem, lub udowodnić w inny sposób, że tworzycie trwały związek. Ta zasada ma zastosowanie bez względu na to, czy Twój partner jest obywatelem UE.

W krajach UE uznających nieformalne związki osoby pozostające w takich związkach będą również mieć prawa i obowiązki w odniesieniu do własności, dziedziczenia oraz alimentów w przypadku separacji.

Takie prawa są szczególnie ważne dla par tej samej płci, gdyż nie wszystkie kraje UE umożliwiają im zawieranie małżeństw czy też rejestrowanie związków w jakikolwiek inny sposób.

Jednak w większości krajów UE nie określono dokładnie, jak można udowodnić istnienie trwałego związku lub konkubinatu.

Jeśli mieszkaszcie w kraju, w którym nie możecie się pobrać (pary tej samej płci) ani zawrzeć rejestrowanego związku - lub jeśli nie zdecydujecie się na żadną z tych możliwości - możecie zawrzeć między sobą umowę o wspólnym pożyciu, regulującą pewne aspekty Waszego wspólnego pożycia.

W praktyce jednak nawet z tego rodzaju umową nadal może być Wam trudno wyegzekwować swoje prawa.

W przypadku sporów majątkowych zastosowanie mają zasadniczo przepisy kraju, w którym doszło do konfliktu.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy

    W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

    Retour au texte en cours.