Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 04/04/2016

family

Oficiāli nereģistrētas partnerattiecības

Ja ar partneri dzīvojat kopā pastāvīgi un jūsu attiecības ir stabilas, jums pienākas zināmas ES noteikumos paredzētas tiesības. Tās jums ir pat tad, ja šīs attiecības nav reģistrētas oficiāli.

Kad jūs ar savu faktisko partneri pārceļaties uz citu ES dalībvalsti, šai valstij ir pienākums jūsu partnerim piemērot atvieglotus iebraukšanas un uzturēšanās atļaujas izsniegšanas noteikumus, ja varat pierādīt, ka dzīvojat kopā vai ka jums abiem ir ilgstošas attiecības. Tam, vai jūsu partneris ir ES pilsonis, nav lielas nozīmes.

Tajās ES dalībvalstīs, kuru likumos atzītas oficiāli nereģistrētas partnerattiecības (tā saucamā civillaulība), jums ir arī tiesības un pienākumi, kas saistīti ar īpašumu, mantošanu un uzturlīdzekļiem šķiršanās gadījumā.

Šīs tiesības ir jo īpaši svarīgas viendzimuma pāriem, jo ne visas ES dalībvastis tiem atļauj salaulāties vai kādā citā veidā oficiāli reģistrēt viņu attiecības.

Tomēr vairums ES dalībvalstu nav skaidri noteikušas, tieši kādā veidā jūs varat pierādīt savas ilgstošās attiecības vai kopdzīvi.

Ja dzīvojat valstī, kur viendzimuma laulību noslēgt neļauj vai kur nav iespējams oficiāli reģistrēt partnerattiecības (vai arī tad, ja pats esat izvēlējies to nedarīt), viens no iespējamiem risinājumiem ir tāds, ka varat ar savu mīļoto cilvēku noslēgt kopdzīves līgumu, kurā atrunāti daži jūsu kopdzīves aspekti.

Tomēr reālajā dzīvē ir tā, ka pat tad, ja šāds kopdzīves līgums ir noslēgts, jums var rasties grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro.

Ja rodas domstarpības par īpašumu, spēkā ir tās valsts likumi, kurā šis konflikts radies (proti, kur atrodas īpašums).

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.