Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

family

Faktiline kooselu

Kui elate koos oma partneriga pidevalt ja jätkuvalt, siis on teil ELis teatavad õigused isegi juhul, kui te ei ole oma partnerlust ametlikult registreerinud.

Kui kolite oma faktilise elukaaslasega teise ELi liikmesriiki, peab see riik võimaldama teie kaaslasel siseneda riiki ning seal elada, kui olete võimeline tõendama oma kooselu või tõendate muul moel oma pikaajalist suhet.  See kehtib sõltumata sellest, kas teie partner on ELi kodanik või mitte.

ELi liikmesriikides, kus tunnustatakse faktilist kooselu, on teil ka õigused ja kohustused seoses kinnisvara, pärandi ja lahutuse järgse ülalpidamistoetusega.

Need õigused on eriti olulised samasooliste paaride puhul, kuna kõik ELi liikmesriigid ei võimalda sellistel paaridel abielluda või oma partnerlust muul moel registreerida.

Enamuses ELi liikmesriikides ei ole kindlaks määratud, kuidas tuleb tõestada pikaajalist suhet või kooselu.

Kui elate riigis, kus samasoolised paarid ei saa abielluda ega registreerida ametlikku partnerlust, või kui teie valik on kumbagi mitte teha, on võimaluseks sõlmida kooselu leping, et reguleerida sellega kooselu teatavaid aspekte.

Praktikas võib isegi sellise lepingu puhul olla raske oma õigusi kasutada.

Kinnisvara käsitlevate vaidluste korral kohaldatakse tavaliselt asjaomase riigi õigusakte.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid

    Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

    Retour au texte en cours.