Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 04/04/2016

family

Ελεύθερη συμβίωση

Αν συγκατοικείτε με τον/την μόνιμο/-η σύντροφό σας, έχετε ορισμένα δικαιώματα που ισχύουν σε όλη την ΕΕ, ακόμη και αν δεν έχετε δηλώσει τη συμβίωση σε κάποια αρχή.

Αν μετακομίσετε με τον/την μόνιμο/-η σύντροφό σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η εν λόγω χώρα υποχρεούται να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του/της σ' αυτήν, εφόσον μπορέσετε με κάποιο τρόπο να αποδείξετε ότι ζείτε μαζί ή ότι διατηρείτε μακροχρόνια σχέση. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν ο/η σύντροφός σας είναι υπήκοος της ΕΕ ή όχι.

Στις χώρες της ΕΕ που αναγνωρίζουν το καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης, θα έχετε επίσης δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και την κληρονομική διαδοχή καθώς και την καταβολή διατροφής σε περίπτωση χωρισμού.

Τα δικαιώματα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για ζευγάρια του ίδιου φύλου, καθώς δεν μπορούν να παντρευτούν ή να δηλώσουν με κάποιο τρόπο τη συμβίωσή τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν έχουν ορίσει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί μια μακροχρόνια σχέση ή συγκατοίκηση.

Αν μένετε σε χώρα όπου δεν μπορείτε να παντρευτείτε (π.χ. ζευγάρια του ίδιου φύλου) ή να δηλώσετε τη συμβίωσή σας - ή αν απλώς επιλέγετε να μην το κάνετε - θα μπορούσατε ενδεχομένως να συνάψετε ένα σύμφωνο συγκατοίκησης με τον/την σύντροφό σας, για να ρυθμίσετε ορισμένα ζητήματα.

Στην πράξη, ωστόσο, ακόμη και αν συνάψετε σύμφωνο συγκατοίκησης ενδέχεται και πάλι να αντιμετωπίζετε δυσκολίες ώστε να κάνετε τα δικαιώματά σας σεβαστά.

Αν προκύψουν διαφορές σχετικά με περιουσιακά ζητήματα, εφαρμόζεται κατά κανόνα η νομοθεσία της χώρας στην οποία ανέκυψε η διαφορά.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

    Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

    Retour au texte en cours.