Cesta

Aktualizováno : 04/04/2016

family

Neformální svazky

Žijete-li se svým partnerem či partnerkou ve stabilním svazku trvalého charakteru, vztahují se na vás určitá celoevropská práva, i když jste své partnerství nikde nezaregistrovali.

Pokud se hodláte se svým partnerem odstěhovat do jiné členské země EU, má daná země povinnost usnadnit mu vstup na své území i povolení k pobytu za předpokladu, že můžete prokázat, že spolu žijete ve společné domácnosti, nebo jinak doložit, že váš vztah je trvalého charakteru. To platí i v případě, že váš partner není občanem EU.

V zemích Unie, které soužití ve společné domácnosti uznávají jako svazek, se na vás rovněž vztahují práva a povinnosti týkající se majetku, dědictví a výživného v případě rozluky.

Tato práva mají velký význam především pro svazky osob stejného pohlaví, protože manželský svazek či registrované partnerství homosexuálů není ve všech členských zemích Unie povoleno.

Většina zemí EU však přesně nedefinovala způsob, jakým prokázat, že se jedná o trvalý, dlouhodobý vztah či soužití ve společné domácnosti.

Bydlíte-li v zemi, kde nejsou povoleny ani manželské sňatky partnerů stejného pohlaví, ani registrované partnerství, případně pokud ani jednu z těchto forem svazku nechcete uzavřít, máte ještě další možnost: sepsat se svým partnerem dohodu o soužití ve společné domácnosti, jež bude upravovat určité aspekty vašeho soužití.

I po uzavření takovéto dohody však pro vás v praxi může být nadále těžké svá práva prosadit.

V případě sporu o majetek se zpravidla uplatňuje právo země, v níž k neshodě došlo.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.