Навигационна пътека

Актуализация : 04/04/2016

family

Фактическо съжителство

При наличието на стабилна и продължителна връзка с партньор вие имате определени права в ЕС дори ако не сте регистрирали своето партньорство.

Когато заедно с вашия фактически партньор се премествате в друга страна от ЕС, тази страна трябва да облекчи неговото влизане и пребиваване, ако можете да докажете, че живеете заедно или че между вас има дългосрочна връзка. Това правило се прилага без значение дали вашият партньор е гражданин на страна от ЕС или не.

В страните от ЕС, които признават фактическото съжителство, ще имате права и задължения и във връзка със собствеността, наследството и плащането на издръжка вследствие на раздяла.

Тези правила са от особено значение за партньорите от един и същ пол, защото не всички страни от ЕС позволяват на подобни двойки да сключват брак или да регистрират своето партньорство по друг начин.

Повечето страни от ЕС обаче не са дефинирали как точно можете да докажете съществуването на дългосрочна връзка или съжителство.

Ако живеете в страна, където не можете да сключите брак (лица от един и същ пол) или да регистрирате своето партньорство, или ако не желаете да направите нито едното, нито другото, една от възможностите е да сключите договор за съжителство, в който да уредите определени аспекти на своето съжителство.

На практика обаче дори с подобен договор за съжителство може да се окаже трудно да упражните правата си.

При спор за имущество обикновено се прилага правото на държавата, в която е възникнал спорът.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети

    В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

    Retour au texte en cours.