Sökväg

Uppdaterat : 25/06/2015

Vanliga frågor - Samboförhållande

  • Jag vill flytta från mitt hemland till ett annat EU-land med min partner. Jag är EU-medborgare men inte han. Vi kan bevisa att vi har bott tillsammans länge. Innebär det att min partner automatiskt får rätt att resa in i det andra landet?

    NEJ - Om du kan bevisa att du har ett långvarigt förhållande med din partner är EU-länderna dock skyldiga att ”underlätta” hans inresa.

    Men hur du ska bevisa detta anges oftast inte i ländernas lagstiftning, så din partner kan ändå bli nekad inresa och bosättning.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd