Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Páry

Aktualizované : 06/06/2013

Faktické zväzky

FAQs Faktické zväzky

  • Chcela by som sa spoločne s mojim partnerom presťahovať do iného členského štátu EÚ. Som občianka EÚ, ale on nie je. Získava môj partner automaticky právo na vstup na základe dôkazu o našom dlhodobom spolužití?

    NIE - Keď preukážete, že žijete v dlhodobom vzťahu, každý členský štát EÚ je povinný „uľahčiť vstup“ vášmu partnerovi.

    V právnych predpisoch jednotlivých krajín však často nie je presne určené, čo musíte urobiť na preukázanie takéhoto vzťahu, takže vášmu partnerovi môžu zamietnuť vstup a právo na pobyt.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi