Navigačný riadok

Aktualizované : 25/06/2015

Najčastejšie otázky - Faktické zväzky

  • Chcela by som sa spoločne s mojim partnerom presťahovať do iného členského štátu EÚ. Som občianka EÚ, ale on nie je. Získava môj partner automaticky právo na vstup na základe dôkazu o našom dlhodobom spolužití?

    NIE - Keď preukážete, že žijete v dlhodobom vzťahu, každý členský štát EÚ je povinný „uľahčiť vstup“ vášmu partnerovi.

    V právnych predpisoch jednotlivých krajín však často nie je presne určené, čo musíte urobiť na preukázanie takéhoto vzťahu, takže vášmu partnerovi môžu zamietnuť vstup a právo na pobyt.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo