Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 06/06/2013

Unjoni de facto – Faq

  • Nixtieq immur ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE ma' sieħbi. Jien ċittadin tal-UE iżda hu mhuwiex. Il-prova li ilna ngħixu flimkien għal żmien twil tagħti d-dritt għad-dħul awtomatiku lill-sieħbi?

    LE - Ladarba tkun tajt prova li tkun f’relazzjoni fit-tul, kull pajjiż tal-UE huwa obbligat li "jiffaċilta d-dħul" tas-sieħeb tiegħek.

    Madanakollu, fil-liġijiet nazzjonali ħafna drabi mhux speċifikat xi trid tagħmel eżatt biex tagħti prova ta’ dan, u għalhekk is-sieħeb tiegħek xorta waħda jista' ma jitħalliex jidħol u ma jingħatax id-dritt li joqgħod fil-pajjiż.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika