Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-06-25

DUK. Faktinė sąjunga

  • Noriu su savo partneriu persikelti iš savo šalies į kitą ES šalį. Aš esu ES pilietė, bet jis nėra. Ar pateikus įrodymą, kad ilgai gyvename kartu, mano partneris automatiškai įgis teisę atvykti į tą šalį?

    NE - įrodžius, kad jūsų partnerystė – ilgalaikė, visos ES šalys privalo jūsų partneriui sudaryti palankias sąlygas atvykti.

    Tačiau dažnai šalių įstatymuose tiksliai nenurodoma, kaip jūs turite tai įrodyti, todėl jūsų partneriui gali būti neleista atvykti į šalį ir joje gyventi.

Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai