Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/06/2013

Faktiline kooselu – Faq

  • Soovin partneriga kolida oma koduriigist teise ELi liikmesriiki elama. Ma olen ELi kodanik, aga minu partner mitte. Kas meie pikaajaline kooselu ei anna mu partnerile automaatselt õigust asjaomasesse riiki sisenemiseks?

    EI - Kui olete tõendanud, et olete pikaajalises partnerluses, peab iga ELi liikmesriik hõlbustama teie partneri riiki sisenemist.

    Siiski ei ole see, mida te peate perekonnaseisu muutuse tõendamiseks ette võtma, sageli asjaomase riigi seadustes määratletud, seega võidakse teie partneri riiki sisenemisest ning talle elamisloa andmisest siiski keelduda.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega