Cesta

Aktualizováno : 06/06/2013

Neformální svazky – Faq

  • Chci se se svým partnerem přestěhovat do jiné země Unie. Jsem občankou EU, ale on ne. Máme však doklad o dlouhodobém soužití. Znamená to, že můj partner má automaticky právo vstupu na území jiného státu Unie?

    NE - Pokud prokážete, že žijete v dlouhodobém partnerství, má každá země EU povinnost vašemu partnerovi usnadnit vstup na své území.

    Ve vnitrostátních předpisech však často není uvedeno, jakým způsobem musíte své soužití prokázat. Proto může být vašemu partnerovi i tak vstup do země a právo pobytu odepřeno.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem