Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Partnerské soužití

Aktualizováno : 06/06/2013

Neformální svazky

FAQs Neformální svazky

  • Chci se se svým partnerem přestěhovat do jiné země Unie. Jsem občankou EU, ale on ne. Máme však doklad o dlouhodobém soužití. Znamená to, že můj partner má automaticky právo vstupu na území jiného státu Unie?

    NE - Pokud prokážete, že žijete v dlouhodobém partnerství, má každá země EU povinnost vašemu partnerovi usnadnit vstup na své území.

    Ve vnitrostátních předpisech však často není uvedeno, jakým způsobem musíte své soužití prokázat. Proto může být vašemu partnerovi i tak vstup do země a právo pobytu odepřeno.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem