Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Двойки

Актуализация : 06/06/2013

Фактическо съжителство

FAQs Фактическо съжителство

  • Искам да се преместя от моята страна в друга страна от ЕС заедно с моя партньор. Аз съм гражданин на ЕС, но той не е. Доказателството за дългосрочно съжителство означава ли, че моят партньор автоматично придобива право н

    HE - Когато докажете трайно партньорство, всяка страна от ЕС е длъжна да „улесни влизането“ на вашия партньор.

    Често обаче в законодателството на дадена страна не е уточнено как трябва да докажете трайното партньорство, така че вашият партньор може да получи отказ за влизане и пребиваване в страната.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган