Навигационна пътека

Актуализация : 06/06/2013

Фактическо съжителство – Faq

  • Искам да се преместя от моята страна в друга страна от ЕС заедно с моя партньор. Аз съм гражданин на ЕС, но той не е. Доказателството за дългосрочно съжителство означава ли, че моят партньор автоматично придобива право н

    HE - Когато докажете трайно партньорство, всяка страна от ЕС е длъжна да „улесни влизането“ на вашия партньор.

    Често обаче в законодателството на дадена страна не е уточнено как трябва да докажете трайното партньорство, така че вашият партньор може да получи отказ за влизане и пребиваване в страната.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган