Sökväg

Uppdaterat : 04/04/2016

family

Föräldraansvar

Som förälder ansvarar du för ditt barns uppfostran, utbildning och eventuella tillgångar. Du har också rätt att företräda dem rättsligt.

I alla EU-länder blir mamman automatiskt vårdnadshavare för sitt barn, liksom en gift pappa. I de flesta fall är båda föräldrarna vårdnadshavare.

Ogifta pappors rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt länderna emellan.

Läs mer om föräldraansvar i det land som är aktuellt för dig:

Välj:

Vårdnad och umgängesrätt

Varje land har sina egna regler för vårdnad och umgängesrätt. Landets lag avgör vem som får vårdnaden, om vårdnaden är enskild eller delad, vem som ska besluta om barnets skolgång, vem som sköter barnets tillgångar och liknande frågor.

I alla EU-länder erkänner man dock att barn har rätt att ha ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna, även om de bor i olika länder.

Vid en skilsmässa eller separation är det viktigt att besluta om barnen ska bo med en eller båda föräldrarna. Du och din före detta partner kan försöka nå en överenskommelse.

Om ni inte kan komma överens, får ni troligtvis vända er till en domstol, som avgör vad som är bäst för barnet, dvs. vem som får vårdnaden och var barnet ska bo.

I ärenden som gäller mer än ett land, t.ex. om föräldrarna inte bor i samma land, är det domstolarna i barnets vanliga bostadsland som avgör vårdnadstvisten. Under vissa förutsättningar kan du och barnets andra förälder bestämma att den domstol som beslutade om er skilsmässa också ska avgöra vårdnadsfrågor med koppling till skilsmässan.

Erkännande och verkställighet

Domstolsbeslut om föräldraansvar från ett EU-land erkänns av domstolarna i övriga EU-länder utan att det krävs några särskilda förfaranden. Domens verkställighet underlättas genom ett standardförfarande English.

Läs mer om hur domar om föräldraansvar från ett EU-land erkänns och verkställs English i ett annat land

Myndigheten som ansvarar för föräldraansvar kan hjälpa dig med ditt ärende.

Undantag – Danmark

EU:s regler om föräldraansvar, t.ex. behörig domstol, erkännande och verkställighet, gäller inte i Danmark.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd