Navigacijska pot

Posodobitev : 04/04/2016

family

Starševska skrb

Mati in oče sta odgovorna za otrokovo vzgojo, šolanje in premoženje, če ga ima. Pravico imata tudi, da sta otrokova zakonita zastopnika.

V vseh državah EU sta za otroka samodejno odgovorna mati otroka in z njo poročeni oče otroka. Najpogosteje je starševska skrb pravica in dolžnost obeh.

Neporočeni oče otroka – države različno urejajo starševske pravice in dolžnosti pri neporočenem očetu otroka.

Predpisi o starševski skrbi po državah:

Države:

Dodelitev otroka in pravica do stikov

Vsaka država s svojimi predpisi ureja dodelitev otroka in pravico do stikov. Nacionalna zakonodaja opredeljuje, komu bo otrok dodeljen, ali bo otrok živel pri enem ali izmenično pri obeh starših, kdo bo odločal o otrokovem šolanju, kdo bo upravljal z njegovim premoženjem in podobno.

Toda vse države EU priznavajo pravico otroka do osebnega odnosa in stikov z obema staršema, tudi kadar starša živita v različnih državah.

Kadar se starša ločita oziroma razvežeta, je treba določiti, ali bo otrok živel samo pri enem od njiju ali izmenično pri obeh. O tem se lahko starša sporazumno dogovorita.

Če starša sporazumnega dogovora ne moreta doseči, bo o tem, komu bo otrok dodeljen in zlasti pri komu bo otrok živel verjetno odločilo sodišče po načelu varstva otrokovih koristi.

Če starša ne živita v isti državi, o pravicah in dolžnostih staršev do otroka odloča sodišče v državi otrokovega prebivališča. Pod določenimi pogoji se lahko starša dogovorita, da sodišče, ki je izdalo odločbo o ločitvi, odloči tudi o pravicah in dolžnostih obeh staršev do otroka.

Priznavanje in izvrševanje

Odločitve sodišča države EU o starševski skrbi se priznavajo v vseh drugih državah EU brez kakršnega koli posebnega postopka. Izvrševanje odločitev je urejeno s standardnim postopkom English.

Informacije o priznavanju in izvrševanju English sodnih odločb v zvezi s starševsko skrbjo v državah članicah EU.

Za pomoč v posameznih primerih glede starševske skrbi se lahko obrnete na pristojne organe držav članic.

Izjema: Danska

Danska ne priznava predpisov EU v zvezi s starševsko skrbjo, denimo glede pristojnosti, priznavanja in izvrševanja.

Zakonodaja EU
  • Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje