Navigacijska pot

Posodobitev : 27/06/2014

family

Starševska skrb

Mati in oče sta odgovorna za otrokovo vzgojo, šolanje in premoženje, če ga ima. Pravico imata tudi, da sta otrokova zakonita zastopnika.

V vseh državah EU sta za otroka samodejno odgovorna mati otroka in z njo poročeni oče otroka. Najpogosteje je starševska skrb pravica in dolžnost obeh.

Neporočeni oče otroka - države različno urejajo starševske pravice in dolžnosti pri neporočenem očetu otroka.

Predpisi o starševski skrbi po državah:

Države:

Dodelitev otroka in pravica do stikov

Vsaka država s svojimi predpisi ureja dodelitev otroka in pravico do stikov. Nacionalna zakonodaja opredeljuje, komu bo otrok dodeljen, ali bo otrok živel pri enem ali izmenično pri obeh starših, kdo bo odločal o otrokovem šolanju, kdo bo upravljal z njegovim premoženjem in podobno.

Toda vse države EU priznavajo pravico otroka do osebnega odnosa in stikov z obema staršema, tudi kadar starša živita v različnih državah.

Kadar se starša ločita oziroma razvežeta, je treba določiti, ali bo otrok živel samo pri enem od njiju ali izmenično pri obeh. O tem se lahko starša sporazumno dogovorita.

Če starša sporazumnega dogovora ne moreta doseči, bo o tem, komu bo otrok dodeljen in zlasti pri komu bo otrok živel verjetno odločilo sodišče po načelu varstva otrokovih koristi.

Če starša ne živita v isti državi, o pravicah in dolžnostih staršev do otroka odloča sodišče v državi otrokovega prebivališča. Pod določenimi pogoji se lahko starša dogovorita, da sodišče, ki je izdalo odločbo o ločitvi, odloči tudi o pravicah in dolžnostih obeh staršev do otroka.

Priznavanje in izvrševanje

Odločitve sodišča države EU o starševski skrbi se priznavajo v vseh drugih državah EU brez kakršnega koli posebnega postopka. Izvrševanje odločitev je urejeno s standardnim postopkomбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)suomi (fi)svenska (sv).

Informacije o priznavanju in izvrševanjuбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)suomi (fi)svenska (sv) sodnih odločb v zvezi s starševsko skrbjo v državah članicah EU.

Za pomoč v posameznih primerih glede starševske skrbi se lahko obrnete na pristojne organeбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)suomi (fi)svenska (sv) držav članic.

Izjema: Danska

Danska ne priznava predpisov EU v zvezi s starševsko skrbjo, denimo glede pristojnosti, priznavanja in izvrševanja.

Zakonodaja EU

  • Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo Nederlands polski português română svenska čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English español suomi français magyar italiano
Pomoč in svetovanje