Navigačný riadok

Aktualizované : 04/04/2016

family

Rodičovské práva a povinnosti

Ako matka alebo otec máte zodpovednosť za výchovu a vzdelanie svojich detí a prípadne ich majetok. Takisto ste zákonným zástupom svojich detí.

Vo všetkých členských štátoch EÚ má matka voči svojmu dieťaťu automaticky rodičovské práva a povinnosti, rovnako ako otec, ktorý je manželom matky. Vo väčšine prípadov tieto práva a povinnosti vykonávajú rodičia spoločne.

Právne predpisy určujúce práva a povinnosti otca, ktorý nie je manželom matky, sa však v jednotlivých krajinách líšia.

Viac informácií o rodičovských právach a povinnostiach vo vašej krajine (resp. krajinách):

Vyberte:

Zverenie dieťaťa do výchovy a právo navštevovania

Každá krajina uplatňuje vlastné právne predpisy týkajúce sa starostlivosti o dieťa a práva navštevovania. Tie určujú komu bude dieťa zverené, či bude dieťa v starostlivosti jedného rodiča alebo v striedavej osobnej starostlivosti oboch, kto bude rozhodovať o vzdelávaní dieťaťa, kto bude spravovať jeho majetok a pod.

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa však uznáva, že deti majú právo na osobný vzťah a priamy styk s obidvoma rodičmi, a to aj vtedy, keď žijú v rôznych štátoch.

Ak dôjde k rozvodu alebo rozluke, je dôležité stanoviť, či dieťa bude žiť s jedným alebo striedavo s oboma rodičmi. Ak sa s bývalom partnerom nedohodnete,

budete sa musieť pravdepodobne obrátiť na súd, ktorý po zohľadnení najlepšieho záujmu dieťaťa rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti, t. j. ktorý z rodičov bude mať právo určiť bydlisko dieťaťa.

Ak ide o situácie zahrňujúce viac ako jednu krajinu (napríklad ak majú rodičia bydlisko v rôznych štátoch), vo veciach rodičovských práv a povinností rozhodne súd v krajine obvyklého miesta pobytu dieťaťa. Za istých podmienok sa manželia môžu dohodnúť, že súd, ktorý rozhoduje vo veci ich rozvodu, bude rozhodovať aj vo vo veci úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

Uznávanie a vykonávanie

Súdne rozhodnutie upravujúce práva a povinnosti rodičov, ktoré bolo vydané v jednom členskom štáte EÚ, je v ostatných členských štátoch uznané bez osobitného postupu. Na uľahčenie jeho vykonávania sa využíva štandardný postup English.

Informujte sa o tom, ako môžu byť rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydané v jednej krajine EÚ uznané a vykonané English v ostatných členských štátoch.

Ústredné orgány zodpovedné za otázky rodičovských práv a povinností vám pomôžu s vaším prípadom.

Výnimka – Dánsko

Dánsko sa nezúčastňuje na uznávaní a výkone rozhodnutí ostatných súdov členských štátov EÚ v oblasti práv a povinností rodičov.

Právne predpisy EÚ
  • Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo