Navigačný riadok

Aktualizované : 27/06/2014

family

Rodičovské práva a povinnosti

Ako matka alebo otec máte zodpovednosť za výchovu a vzdelanie svojich detí a prípadne ich majetok. Takisto ste zákonným zástupom svojich detí.

Vo všetkých členských štátoch EÚ má matka voči svojmu dieťaťu automaticky rodičovské práva a povinnosti, rovnako ako otec, ktorý je manželom matky. Vo väčšine prípadov tieto práva a povinnosti vykonávajú rodičia spoločne.

Právne predpisy určujúce práva a povinnosti otca, ktorý nie je manželom matky, sa však v jednotlivých krajinách líšia.

Viac informácií o rodičovských právach a povinnostiach vo vašej krajine (resp. krajinách):

Vyberte:

Zverenie dieťaťa do výchovy a právo navštevovania

Každá krajina uplatňuje vlastné právne predpisy týkajúce sa starostlivosti o dieťa a práva navštevovania. Tie určujú komu bude dieťa zverené, či bude dieťa v starostlivosti jedného rodiča alebo v striedavej osobnej starostlivosti oboch, kto bude rozhodovať o vzdelávaní dieťaťa, kto bude spravovať jeho majetok a pod.

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa však uznáva, že deti majú právo na osobný vzťah a priamy styk s obidvoma rodičmi, a to aj vtedy, keď žijú v rôznych štátoch.

Ak dôjde k rozvodu alebo rozluke, je dôležité stanoviť, či dieťa bude žiť s jedným alebo striedavo s oboma rodičmi. Ak sa s bývalom partnerom nedohodnete,

budete sa musieť pravdepodobne obrátiť na súd, ktorý po zohľadnení najlepšieho záujmu dieťaťa rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti, t. j. ktorý z rodičov bude mať právo určiť bydlisko dieťaťa.

Ak ide o situácie zahrňujúce viac ako jednu krajinu (napríklad ak majú rodičia bydlisko v rôznych štátoch), vo veciach rodičovských práv a povinností rozhodne súd v krajine obvyklého miesta pobytu dieťaťa. Za istých podmienok sa manželia môžu dohodnúť, že súd, ktorý rozhoduje vo veci ich rozvodu, bude rozhodovať aj vo vo veci úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

Uznávanie a vykonávanie

Súdne rozhodnutie upravujúce práva a povinnosti rodičov, ktoré bolo vydané v jednom členskom štáte EÚ, je v ostatných členských štátoch uznané bez osobitného postupu. Na uľahčenie jeho vykonávania sa využíva štandardný postupбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Informujte sa o tom, ako môžu byť rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydané v jednej krajine EÚ uznané a vykonanéбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) v ostatných členských štátoch.

Ústredné orgányбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) zodpovedné za otázky rodičovských práv a povinností vám pomôžu s vaším prípadom.

Výnimka - Dánsko

Dánsko sa nezúčastňuje na uznávaní a výkone rozhodnutí ostatných súdov členských štátov EÚ v oblasti práv a povinností rodičov.

Právne predpisy EÚ

  • Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv Nederlands polski português română svenska čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English español suomi français magyar italiano
Pomoc a poradenstvo