Cale de navigare

Actualizare : 04/04/2016

family

Autoritatea părintească

Părinţii răspund de creşterea şi educarea copiilor şi de administrarea eventualelor lor bunuri. De asemenea, au dreptul de a reprezenta interesele copiilor în justiţie.

În toate ţările din UE, autoritatea părintească îi revine automat mamei şi, în cadrul cuplurilor căsătorite, şi tatălui. În majoritatea cazurilor, părinţii exercită în comun autoritatea părintească.

În cazul taţilor necăsătoriţi, drepturile şi îndatoririle diferă de la o ţară la alta.

Pentru detalii despre normele naţionale în materie de autoritate părintească, consultaţi linkurile de mai jos.

Selectaţi ţara:

Încredinţarea copilului şi dreptul de vizitare

Reglementările privind încredinţarea copiilor şi dreptul de a-i vizita sunt stabilite de fiecare ţară în parte. Pe baza legislaţiei naţionale se hotărăşte cui i se încredinţează copilul, dacă autoritatea părintească se exercită de către ambii părinţi sau de către unul singur, cine ia decizii cu privire la educaţia copilului, cine îi administrează bunurile etc.

Totuşi, dreptul copiilor la relaţii personale şi contact direct cu ambii părinţi (chiar şi când aceştia locuiesc în ţări diferite) este recunoscut peste tot în UE.

În cazul procedurilor de divorţ sau separare, este important să se stabilească dacă minorul va rămâne cu unul dintre părinţi sau va locui alternativ la fiecare dintre ei. Părţile pot ajunge la un acord cu privire la acest aspect.

În caz contrar, instanţele judecătoreşti vor decide, respectând interesul superior al copilului, cărui părinte îi va fi încredinţat copilul şi vor stabili locul de reşedinţă al acestuia.

Dacă părinţii nu locuiesc în aceeaşi ţară, deciziile privind autoritatea părintească îi vor aparţine instanţei judecătoreşti din ţara în care locuieşte copilul de obicei. În anumite condiţii, puteţi solicita, de comun acord cu fostul partener, ca instanţa care judecă procesul de divorţ să ia şi deciziile legate de autoritatea părintească.

Recunoaşterea şi executarea

Hotărârile judecătoreşti cu privire la autoritatea părintească emise într-o ţară din UE sunt recunoscute în toate celelalte state membre fără să fie nevoie de o procedură specială. Executarea lor este facilitată de o procedură standard English.

Aflaţi mai multe despre deciziile privind autoritatea părintească emise într-o ţară din UE care pot fi recunoscute şi executate English în altă ţară.

Autorităţile centrale care răspund de aspectele legate de autoritatea părintească vă pot oferi informaţii concrete.

Excepţie: Danemarca

Normele UE privind autoritatea părintească (de exemplu, cele privind competenţa instanţelor, recunoaşterea şi executarea hotărârilor) nu se aplică în Danemarca.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere