Kruimelpad

Bijgewerkt : 04/04/2016

family

Ouderlijke verantwoordelijkheid

Als moeder of vader bent u verantwoordelijk voor de opvoeding, het onderricht en eventuele eigendommen van uw kind. U mag uw kind ook in rechtszaken vertegenwoordigen.

In alle EU-landen heeft een moeder automatisch de ouderlijke verantwoordelijkheid voor haar kind, net als een gehuwde vader. Meestal staan beide ouders samen in voor deze taken.

De regels over de rechten en plichten van ongehuwde vaders variëren per land.

Meer informatie over de ouderlijke verantwoordelijkheid per land:

Kiezen:

Ouderlijk gezag en omgangsrecht

De regels over ouderlijk gezag en omgangsrecht verschillen van land tot land. In elk land wordt het antwoord op vragen zoals wie het ouderlijk gezag krijgt, of dit moet worden gedeeld of niet, wie over de opvoeding van het kind beslist en wie de eigendommen van het kind beheert, door nationale regels bepaald.

Wel erkennen alle EU-landen dat kinderen recht hebben op een persoonlijke relatie en rechtstreeks contact met beide ouders, zelfs als deze in verschillende landen wonen.

Bij een (echt)scheiding is het belangrijk te regelen of de kinderen bij slechts één of afwisselend bij beide ouders wonen. U en uw ex kunnen hierover overeenstemming bereiken.

Komt u niet tot overeenstemming, dan zult u naar de rechter moeten, die dan in het belang van het kind beslist wie het ouderlijk gezag krijgt en waar het kind gaat wonen.

Als het er meer dan één land bij betrokken is, bijvoorbeeld omdat de ouders niet in hetzelfde land wonen, dan is het de rechtbank in het land waar het kind zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, die zich over de ouderlijke verantwoordelijkheid moet uitspreken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u met uw echtgeno(o)t(e) afspreken dat de rechtbank die uw scheiding behandelt ook een uitspraak doet over zaken die onder de ouderlijke verantwoordelijkheid vallen.

Erkenning en tenuitvoerlegging

Rechterlijke uitspraken over de ouderlijke verantwoordelijkheid uit een EU-land worden automatisch erkend in alle andere EU-landen. Ze zijn ook makkelijker te handhaven dankzij een standaardprocedure English.

Meer over de wijze waarop beslissingen over de ouderlijke verantwoordelijkheid uit het ene EU-land in het andere worden erkend en gehandhaafd English.

Voor hulp in uw specifieke situatie kunt u terecht bij de centrale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Uitzondering: Denemarken

De EU-voorschriften voor de erkenning en handhaving van rechterlijke uitspraken in verband met de ouderlijke verantwoordelijkheid gelden niet in Denemarken.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies