Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 27/06/2014

family

Ir-responsabbiltà tal-ġenituri

Bħala omm jew missier, int responsabbli mit-trobbija, l-edukazzjoni u l-proprjetà ta' uliedek, jekk ikollhom. Għandek ukoll id-dritt li tirrappreżentahom legalment.

Fil-pajjiżi kollha tal-UE, l-omm għandha awtomatikament ir-responsabbiltà bħala ġenitur ta' wildha, kif għandu wkoll il-missier miżżewweġ. Fil-biċċa l-kbira tal-każi, il-ġenituri jeżerċitaw dawn ir-responsabbiltajiet flimkien.

Il-missirijiet mhux miżżewġin - ir-regoli dwar jekk missier mhux miżżewweġ għandux dawn id-drittijiet u dmirjiet ivarjaw skont il-pajjiż.

Sir af aktar dwar ir-regoli dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri fil-pajjiż(i) rilevanti għalik:

Agħżel:

Il-kustodja u d-drittijiet tal-ġenitur li jara lil uliedu

Ir-regoli dwar il-kustodja u dwar id-drittijiet tal-ġenitur li jara lil uliedu huma uniċi għal kull pajjiż. Huma l-liġijiet nazzjonali li jiddeterminaw min jingħata l-kustodja, jekk il-kustodja tingħatax lil ġenitur wieħed jew lit-tnejn flimkien, min jiddeċiedi dwar l-edukazzjoni tal-wild, min jamministra l-proprjetà tiegħu u kwistjonijiet bħal dawn.

Madanakollu, il-pajjiżi kollha tal-UE jirrikonoxxu li t-tfal għandhom id-dritt għal relazzjoni personali u kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri, anki jekk il-ġenituri jkunu jgħixu f'pajjiżi differenti.

Fil-każi ta' divorzju jew separazzjoni, huwa importanti li jiġi ddeterminat jekk it-tfal ikunux se joqogħdu ma' ġenitur wieħed biss jew daqqa ma' wieħed/waħda u daqqa mal-ieħor/mal-oħra. Int u s-sieħeb jew sieħba li kellek tistgħu tfittxu li taslu għal ftehim reċiproku dwar dan.

Jekk ma tistgħux taslu għal ftehim, x'aktarx li titilgħu quddiem qorti li tiddeċiedi - fl-aħjar interessi tal-wild - dwar id-drittijiet tagħkom fir-rigward tal-kustodja u, b'mod partikulari, tiddeċiedi fejn ikun se joqgħod il-wild.

F'sitwazzjonijiet li jkunu jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed (ngħidu aħna, jekk il-ġenituri ma jkunux jgħixu fl-istess pajjiż), il-qrati responsabbli biex jisimgħu l-kawżi dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri jkunu dawk tal-pajjiż fejn il-wild ikun jgħix normalment. Dment li jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, int u s-sieħeb jew sieħba tiegħek fiż-żwieġ tistgħu taqblu li s-sentenza tal-qorti dwar id-divorzju tagħkom tkun tista' tiddeċiedi wkoll dwar l-affarijiet marbutin mar-responsabbiltà tal-ġenituri li jkollhom x'jaqsmu mad-divorzju.

Rikonoxximent u infurzar

Id-deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri li jittieħdu minn qorti f'pajjiż tal-UE jiġu rrikonoxxuti fi kwalunkwe pajjiż ieħor tal-Unjoni mingħajr il-ħtieġa ta' xi proċedura speċjali. L-infurzar tagħhom huwa ffaċilitat permezz ta' proċedura standardбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Sir af kif deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri li jittieħdu f'pajjiż partikulari tal-UE jistgħu jiġu rrikonoxxuti u infurzatiбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) f'ieħor

Jeżistu awtoritajiet ċentraliбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) li huma responabbli mir-responsabbiltà tal-ġenituri u li jistgħu jgħinuk fil-każ speċifiku tiegħek.

Eċċezzjoni - id-Danimarka

Ir-regoli tal-UE dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri - ngħidu aħna dwar il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent jew l-infurzar - ma japplikawx għad-Danimarka.

Leġiżlazzjoni tal-UE

  • Il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri Nederlands polski português română svenska čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English español suomi français magyar italiano
Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika