Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 04/04/2016

family

Ir-responsabbiltà tal-ġenituri

Bħala omm jew missier, int responsabbli mit-trobbija, l-edukazzjoni u l-proprjetà ta' uliedek, jekk ikollhom. Għandek ukoll id-dritt li tirrappreżentahom legalment.

Fil-pajjiżi kollha tal-UE, l-omm għandha awtomatikament ir-responsabbiltà bħala ġenitur ta' wildha, kif għandu wkoll il-missier miżżewweġ. Fil-biċċa l-kbira tal-każi, il-ġenituri jeżerċitaw dawn ir-responsabbiltajiet flimkien.

Il-missirijiet mhux miżżewġin – ir-regoli dwar jekk missier mhux miżżewweġ għandux dawn id-drittijiet u dmirjiet ivarjaw skont il-pajjiż.

Sir af aktar dwar ir-regoli dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri fil-pajjiż(i) rilevanti għalik:

Agħżel:

Il-kustodja u d-drittijiet tal-ġenitur li jara lil uliedu

Ir-regoli dwar il-kustodja u dwar id-drittijiet tal-ġenitur li jara lil uliedu huma uniċi għal kull pajjiż. Huma l-liġijiet nazzjonali li jiddeterminaw min jingħata l-kustodja, jekk il-kustodja tingħatax lil ġenitur wieħed jew lit-tnejn flimkien, min jiddeċiedi dwar l-edukazzjoni tal-wild, min jamministra l-proprjetà tiegħu u kwistjonijiet bħal dawn.

Madanakollu, il-pajjiżi kollha tal-UE jirrikonoxxu li t-tfal għandhom id-dritt għal relazzjoni personali u kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri, anki jekk il-ġenituri jkunu jgħixu f'pajjiżi differenti.

Fil-każi ta' divorzju jew separazzjoni, huwa importanti li jiġi ddeterminat jekk it-tfal ikunux se joqogħdu ma' ġenitur wieħed biss jew daqqa ma' wieħed/waħda u daqqa mal-ieħor/mal-oħra. Int u s-sieħeb jew sieħba li kellek tistgħu tfittxu li taslu għal ftehim reċiproku dwar dan.

Jekk ma tistgħux taslu għal ftehim, x'aktarx li titilgħu quddiem qorti li tiddeċiedi – fl-aħjar interessi tal-wild – dwar id-drittijiet tagħkom fir-rigward tal-kustodja u, b'mod partikulari, tiddeċiedi fejn ikun se joqgħod il-wild.

F'sitwazzjonijiet li jkunu jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed (ngħidu aħna, jekk il-ġenituri ma jkunux jgħixu fl-istess pajjiż), il-qrati responsabbli biex jisimgħu l-kawżi dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri jkunu dawk tal-pajjiż fejn il-wild ikun jgħix normalment. Dment li jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, int u s-sieħeb jew sieħba tiegħek fiż-żwieġ tistgħu taqblu li s-sentenza tal-qorti dwar id-divorzju tagħkom tkun tista' tiddeċiedi wkoll dwar l-affarijiet marbutin mar-responsabbiltà tal-ġenituri li jkollhom x'jaqsmu mad-divorzju.

Rikonoxximent u infurzar

Id-deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri li jittieħdu minn qorti f'pajjiż tal-UE jiġu rrikonoxxuti fi kwalunkwe pajjiż ieħor tal-Unjoni mingħajr il-ħtieġa ta' xi proċedura speċjali. L-infurzar tagħhom huwa ffaċilitat permezz ta' proċedura standard English.

Sir af kif deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri li jittieħdu f'pajjiż partikulari tal-UE jistgħu jiġu rrikonoxxuti u infurzati English f'ieħor

Jeżistu awtoritajiet ċentrali li huma responabbli mir-responsabbiltà tal-ġenituri u li jistgħu jgħinuk fil-każ speċifiku tiegħek.

Eċċezzjoni – id-Danimarka

Ir-regoli tal-UE dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri – ngħidu aħna dwar il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent jew l-infurzar – ma japplikawx għad-Danimarka.

Leġiżlazzjoni tal-UE
  • Il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri