Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 04/04/2016

family

Vecāku atbildība

Māte un tēvs atbild par savu bērnu audzināšanu, izglītošanu un mantu, ja bērniem tāda ir. Viņiem ir arī tiesības bērnus juridiski pārstāvēt.

Visās ES valstīs vecāku atbildība par bērnu automātiski iestājas mātei un tēvam, kurš ir precējies ar šo māti. Vairumā gadījumu šī atbildība ir abiem vecākiem.

Vai šīs tiesības un pienākumi ir arī tēvam, kurš nav precējies ar šo māti, ir atkarīgs no katras valsts noteikumiem.

Uzziniet, kādi ir noteikumi par vecāku atbildību valstī, kas jūs interesē:

Izvēlieties:

Aizgādības un saskarsmes tiesības

Katrai valstij ir savi noteikumi par aizgādības un saskarsmes tiesībām. Valstu likumos ir noteikts, vai aizgādība būs kopīga vai atsevišķa un kuram vecākam tā būs, kurš lems par bērna izglītību, kurš pārzinās bērna mantu, un līdzīgi jautājumi.

Tomēr visās ES valstīs ir atzīts, ka bērniem ir tiesības uz personiskām attiecībām un tiešu saskarsmi ar abiem vecākiem, pat ja vecāki dzīvo dažādās valstīs.

Ja laulība ir šķirta vai laulātie ir atšķirti, svarīgi ir noteikt, vai bērni dzīvos tikai pie viena vecāka vai pamīšus pie abiem. Par to jūs ar savu partneri varat savstarpēji vienoties.

Ja vienoties nespējat, jums varbūt nāksies ierosināt lietu tiesā, kura lems — bērna vislabākajās interesēs — par aizgādības tiesībām un noteiks bērna dzīvesvietu.

Situācijās, kur ir iesaistītas vairākas valstis (piemēram, ja vecāki dzīvo dažādās valstīs), par vecāku atbildību var lemt tās valsts tiesas, kurā bērns parasti dzīvo. Ievērojot dažus nosacījumus, varat ar savu bijušo laulāto partneri vienoties, ka tiesa, kura izskatīs laulības šķiršanu, lems arī par saistītajiem vecāku aizgādības tiesību jautājumiem.

Sprieduma atzīšana un izpilde

ES valstī izdotie tiesas spriedumi par vecāku aizgādības tiesībām tiek atzīti visās citās ES valstīs, un nav vajadzīga nekāda īpaša procedūra. Šo spriedumu izpildi atvieglo standarta procedūra English.

Uzziniet, kā vienā ES dalībvalstī pasludinātie spriedumi par vecāku aizgādības tiesībām var tikt atzīti un izpildīti English citās ES dalībvalstīs.

Centrālās iestādes, kuru ziņā ir vecāku aizgādības tiesību jautājumi, var palīdzēt jums atrisināt jūsu konkrētos jautājumus.

Izņēmums — Dānija

ES noteikumi par vecāku aizgādības tiesībām — piemēram, par jurisdikciju, sprieduma atzīšanu vai izpildi — nav spēkā Dānijā.

ES tiesību akti
  • Jurisdikcija, spriedumu atzīšan un īstenošana laulības lietās un lietās par vecāku atbildību čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.