Navigációs útvonal

Frissítve : 04/04/2016

family

Szülői felelősség

A szülői felelősség azt jelenti, hogy szülőként Ön tartozik felelősséggel kiskorú gyermeke gondozásáért, neveléséért és – adott esetben – a gyermek tulajdonát képező vagyon kezeléséért. A szülők joga és kötelezettsége egyben az is, hogy a gyermek törvényes képviseletét ellássák.

Az anyák és azok az apák, akik házasságban élnek gyermekük anyjával, az uniós tagországok mindegyikében automatikusan szülői felelősséggel tartoznak gyermekükért. Az esetek többségében a szülők közösen gyakorolják a szülői felelősséget.

Az azonban országról országra eltér, hogy azok az apák, akik nem élnek házasságban gyermekük anyjával, rendelkeznek-e a szülői felelősség körébe tartozó jogokkal és kötelezettségekkel.

Az alábbi oldalakon tájékoztatással szolgálunk arról, hogyan szabályozzák az egyes uniós országok a szülői felelősség kérdését.

Válasszon országot:

Felügyeleti és láthatási jog

A felügyeleti és a láthatási joggal kapcsolatos kérdésekben az uniós tagállamok saját nemzeti joga az irányadó, ez pedig országról országra változik. Az egyes országok nemzeti joga határozza meg, ki kapja meg a felügyeleti jogot, kizárólagos vagy pedig közös felügyeletről lesz-e szó, ki dönthet a gyermek oktatásával kapcsolatos kérdésekben, ki kezeli a gyermek vagyonát stb.

Mindazonáltal az EU-tagországok mindegyike elismeri a gyermekek azon jogát, hogy mindkét szülőjükkel személyes és közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn – még abban az esetben is, ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek.

Különválás, illetve a házasság felbontása esetén fontos meghatározni, hogy a gyermekek kizárólagos jelleggel az egyik szülőnél maradnak-e, vagy pedig a szülők felváltva viselnek majd gondot rájuk. A szülők megállapodhatnak egymással arról, hogyan kívánják a szülői felügyeletet gyakorolni.

Ha nem tudnak egymással megállapodásra jutni, az ügyet nagy valószínűséggel bíróság elé viszik. A gyermek érdekét mérlegelve a bíróság dönt a felügyeleti jog gyakorlásáról, és a gyermek lakhelyét is a bíróság határozza meg.

Azokban az esetekben, melyek több országot érintenek (például ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek), a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága illetékes. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a válni készülő házastársak megállapodhatnak egymással arról, hogy a házasságuk felbontásáról határozó bíróság a válás kapcsán egyúttal a szülői felelősség kérdéséről is döntsön.

A bírói ítélet elismerése és végrehajtása

A szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott bírósági határozatokat a többi uniós országban is elismerik anélkül, hogy ehhez különleges eljárást kellene kérelmezni. A bírósági ítélet végrehajtását rendes eljárás English hivatott megkönnyíteni.

A linkre kattintva Ön is utánanézhet, hogyan lehet a szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott határozatokat más EU-országokban elismertetni és végrehajtatni English.

Ha pedig segítségre van szüksége, forduljon a szülői felelősség kérdésében illetékes központi hatóságokhoz.

Kivétel – Dánia

A szülői felelősséggel – például a joghatósággal, valamint a bírósági döntések elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos – európai uniós szabályok nem vonatkoznak Dániára.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz