Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

family

Vanemlik vastutus

Ema või isana olete teie vastutavad oma laste kasvatamise, hariduse andmise ja vara (kui neil seda on) eest. Teil on samuti õigus neid juriidiliselt esindada.

Kõigis ELi liikmesriikides on emal automaatselt oma lapse ees vanemlik vastutus, samuti nagu abielus isalgi. Enamikul juhtudel jagavad vanemad seda vastutust.

Abielus mitteolevate isade puhul on eeskirjad selle kohta, kas abielus mitteoleval isal on asjaomased õigused ja kohustused, riigiti erinevad.

Tutvuge vanemlikku vastutust käsitlevate eeskirjadega teid huvitavas riigis:

Vali:

Hooldus- ja külastusõigus

Hooldus- ja külastusõigust käsitlevad eeskirjad on riigiti erinevad. Liikmesriikide õigusaktidega määratakse kindlaks, kes saab hooldusõiguse, kas see saab olema ühine või üksikhooldusõigus, kes otsustab lapse haridustee üle ning kes haldab lapse vara jne.

Küll aga tunnustavad kõik ELi liikmesriigid laste õigust isiklikule suhtele ja otsesele kontaktile mõlema lapsevanemaga, isegi kui nad elavad erinevates riikides.

Lahutuse või lahkumineku puhul on oluline kindlaks määrata, kas lapsed elavad vaid ühe lapsevanemaga või vaheldumisi mõlemaga. Teie ja teie endine partner võite proovida selles küsimuses kokkuleppele jõuda.

Kui te ei jõua kokkuleppele, peate ilmselt pöörduma kohtusse, mis teeb hooldusõiguse kohta otsuse lapse parimates huvides ning määrab konkreetselt kindlaks lapse elukoha.

Kui hõlmatud on rohkem kui üks riik (näiteks kui lapsevanemad ei ela ühes ja samas riigis), menetletakse vanemlikku vastutust käsitlevaid juhtumeid lapse tavapärase elukohariigi kohtutes. Teatavatel tingimustel võite oma abikaasaga kokku leppida, et abielulahutust käsitleva kohtuotsusega võib lahendada ka lahutusega seotud vanemliku vastutuse küsimused.

Tunnustamine ja jõustamine

Ühes ELi liikmesriigis vanemliku vastutuse kohta tehtavaid kohtuotsuseid tunnustatakse ilma erimenetluseta ka teistes ELi liikmesriikides. Nende jõustamist hõlbustab standardmenetlus English.

Vanemliku vastutusega tegelevad keskasutused saavad teid konkreetse juhtumi puhul aidata.

Erand – Taani

Vanemlikku vastutust käsitlevaid ELi eeskirju (nt seoses kohtualluvuse, tunnustamise ja jõustamisega) ei kohaldata Taani suhtes.

ELi õigusaktid
  • Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid