Cesta

Aktualizováno : 27/06/2014

family

Rodičovská zodpovědnost

Rodiče dítěte zodpovídají za výchovu dítěte, jeho vzdělání a zároveň případně ručí za jeho majetek. Mají rovněž právo dítě zastupovat v právních záležitostech.

Ve všech zemích EU nese rodičovskou zodpovědnost automaticky matka dítěte a jeho otec, je-li s matkou sezdán. Ve většině případů vykonávají rodiče své rodičovské povinnosti společně.

Otcové, kteří nejsou s matkou dítěte sezdáni - zda mají stejná rodičovská práva a povinnosti, jako otcové, kteří s matkou svého dítěte žijí ve svazku manželském, se v jednotlivých zemích liší.

Více informací o rodičovských povinnostech v jednotlivých zemích:

Zvolte zemi:

Svěření dítěte do péče a právo dítě vídat

Pravidla upravující svěření dítěte do péče a právo dítě po rozvodu či odluce vídat se v jednotlivých zemích liší. V právním řádu každé země je tak stanoveno, komu je péče o dítě svěřena, zda půjde o společnou, střídavou péči, nebo zda se bude o dítě starat pouze jeden rodič, dále kdo rozhoduje o vzdělání dítěte, kdo spravuje jeho majetek apod.

Všechny členské země EU však uznávají právo dítěte na osobní vztah a přímý kontakt s oběma rodiči, i když žijí ve dvou různých zemích.

V případě rozvodu či odluky je přitom důležité stanovit, zda bude dítě bydlet s jedním rodičem, nebo zda půjde o péči střídavou. Na tom, kterou z variant zvolit, se budete muset s bývalým partnerem či partnerkou dohodnout.

Pokud vzájemná dohoda není možná, budete situaci pravděpodobně muset řešit u soudu, který za vás - v nejlepším zájmu dítěte - rozhodne, kdo se bude o dítě starat a především kde bude mít dítě bydliště.

Pokud se řeší situace, která se týká několika zemí (např. každý z rodičů žije v jiné zemi), rozhoduje o případech vztahujících se k rodičovským povinnostem soud v zemi, kde se dítě zpravidla zdržuje. Za určitých podmínek se s partnerem můžete dohodnout, že o rodičovských povinnostech bude rozhodovat soud, u kterého řešíte svůj rozvod.

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí

Veškerá soudní rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna v některé z členských zemí EU, musí být bez dalších zvláštních řízení či formalit uznána i v ostatních členských zemích. Výkon těchto rozhodnutí je usnadněn díky standardizovanému postupuбългарски (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Více informací o uznávání a výkonu soudních rozhodnutíбългарски (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) týkajících se rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna soudem v jiné členské zemi EU

Jak řešit váš konkrétní případ, vám poradí orgányбългарски (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) zabývající se rodičovskou zodpovědností.

Výjimka - Dánsko

Na Dánsko se pravidla EU týkající se rodičovské zodpovědnosti (např. příslušnost soudu, uznávání a výkon soudních rozhodnutí) nevztahují.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem