Cesta

Aktualizováno : 04/04/2016

family

Rodičovská zodpovědnost

Rodiče dítěte zodpovídají za výchovu dítěte, jeho vzdělání a zároveň případně ručí za jeho majetek. Mají rovněž právo dítě zastupovat v právních záležitostech.

Ve všech zemích EU nese rodičovskou zodpovědnost automaticky matka dítěte a jeho otec, je-li s matkou sezdán. Ve většině případů vykonávají rodiče své rodičovské povinnosti společně.

Otcové, kteří nejsou s matkou dítěte sezdáni – zda mají stejná rodičovská práva a povinnosti, jako otcové, kteří s matkou svého dítěte žijí ve svazku manželském, se v jednotlivých zemích liší.

Více informací o rodičovských povinnostech v jednotlivých zemích:

Zvolte zemi:

Svěření dítěte do péče a právo dítě vídat

Pravidla upravující svěření dítěte do péče a právo dítě po rozvodu či odluce vídat se v jednotlivých zemích liší. V právním řádu každé země je tak stanoveno, komu je péče o dítě svěřena, zda půjde o společnou, střídavou péči, nebo zda se bude o dítě starat pouze jeden rodič, dále kdo rozhoduje o vzdělání dítěte, kdo spravuje jeho majetek apod.

Všechny členské země EU však uznávají právo dítěte na osobní vztah a přímý kontakt s oběma rodiči, i když žijí ve dvou různých zemích.

V případě rozvodu či odluky je přitom důležité stanovit, zda bude dítě bydlet s jedním rodičem, nebo zda půjde o péči střídavou. Na tom, kterou z variant zvolit, se budete muset s bývalým partnerem či partnerkou dohodnout.

Pokud vzájemná dohoda není možná, budete situaci pravděpodobně muset řešit u soudu, který za vás - v nejlepším zájmu dítěte - rozhodne, kdo se bude o dítě starat a především kde bude mít dítě bydliště.

Pokud se řeší situace, která se týká několika zemí (např. každý z rodičů žije v jiné zemi), rozhoduje o případech vztahujících se k rodičovským povinnostem soud v zemi, kde se dítě zpravidla zdržuje. Za určitých podmínek se s partnerem můžete dohodnout, že o rodičovských povinnostech bude rozhodovat soud, u kterého řešíte svůj rozvod.

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí

Veškerá soudní rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna v některé z členských zemí EU, musí být bez dalších zvláštních řízení či formalit uznána i v ostatních členských zemích. Výkon těchto rozhodnutí je usnadněn díky standardizovanému postupu English.

Více informací o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí Englishtýkajících se rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna soudem v jiné členské zemi EU

Jak řešit váš konkrétní případ, vám poradí orgány zabývající se rodičovskou zodpovědností.

Výjimka - Dánsko

Na Dánsko se pravidla EU týkající se rodičovské zodpovědnosti (např. příslušnost soudu, uznávání a výkon soudních rozhodnutí) nevztahují.

 

 

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství