Навигационна пътека

Актуализация : 04/04/2016

family

Родителска отговорност

Като майка или баща вие сте отговорни за възпитанието, образованието и имуществото на вашите деца (ако те имат такова). Имате право също така да ги представлявате пред закона.

Във всички страни от ЕС майката автоматично носи родителска отговорност за детето си, както и бащата, сключил брак с нея. Обикновено родителите упражняват тази отговорност съвместно.

Но правилата за това дали баща, който няма сключен брак с майката, има тези права и задължения са различни в различните страни.

Научете какви са правилата за родителската отговорност в страната, която ви интересува:

Изберете:

Родителски права и право на посещения

Правилата за родителските права и правото на посещения са различни във всяка страна. Националните закони определят кой получава родителските права, дали те са споделени или еднолични, кой взема решения за образованието на детето, кой управлява имуществото на детето и други подобни въпроси.

Всички страни от ЕС обаче признават, че децата имат право на лични отношения и пряк контакт с двамата си родители, дори ако те живеят в различни страни.

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Вие и бившият ви партньор може да опитате да се споразумеете по този въпрос.

Ако не успеете, решението за родителските права и мястото, където детето ще живее, най-вероятно ще бъде взето от съда с оглед на това какво е в интерес на детето.

При ситуации с участието на повече от една държава, например ако родителите не живеят в една и съща страна, компетентният съд е съдът в страната, в която детето живее обикновено. При определени условия може да се споразумеете с вашия партньор да поверите решенията за родителската отговорност, свързани с вашия развод, на същия съд, който се е произнесъл по развода.

Признаване и изпълнение

Съдебните решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават във всяка друга страна от Съюза без необходимост от специална процедура. Прилагането на решенията се улеснява от използването на стандартна процедура English.

Научете как решения за родителската отговорност, взети в една страна от ЕС, могат да бъдат признати и изпълнени English в друга.

Централните органи, отговарящи за родителската отговорност, могат да ви помогнат във вашия конкретен случай.

Изключение – Дания

Правилата на ЕС за родителската отговорност, като например за юрисдикцията, признаването и прилагането, не важат в Дания.

 

 

Законодателство на ЕС
  • Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети