Cale de navigare

Actualizare : 11/09/2014

family

Prestații familiale

În UE, țara care răspunde de drepturile dvs. de securitate socială, inclusiv de prestații familiale (alocații pentru copii, alocații de creștere a copilului, concediu de maternitate/paternitate etc.), se stabilește în funcție de statutul dumneavoastră profesional și de locul de reședință - nu de cetățenia pe care o aveți.

Aflați care este țara în al cărei sistem ar trebui să fiți asigurat. Nu întotdeauna puteți alege țara în care beneficiați de asigurare!

Rețineți faptul că prestațiile familiale variază mult de la o țară la alta.

Ce țară vă plătește prestațiile familiale?

În general:

 • În cazul în care vă stabiliți în altă țară din UE și sunteți afiliat la sistemul de securitate socială din țara respectivă, veți fi supus regimului de prestații familiale din țara gazdă.
 • Însă, dacă sunteți detașat în străinătate pe termen scurt (mai puțin de 2 ani) și rămâneți asigurat în sistemul de securitate socială din țara de origine, prestațiile familiale vă vor fi plătite în continuare de țara de origine.
 • Dacă membrii familiei dumneavoastră nu locuiesc în țara în care sunteți asigurat, ați putea avea dreptul la prestații familiale din mai multe țări.

În cazul în care sunt implicate două sau mai multe țări, autoritățile naționale vor analiza situația ambilor părinți și vor decide ce țară poartă responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor. Decizia se va lua în conformitate cu „regulile de prioritate” .

Dacă prestațiile primite de la țara care deține responsabilitatea principală au o valoare mai mică decât cele pe care le-ar fi acordat țara cu responsabilitate secundară (în baza faptului că lucrați sau primiți o pensie din acea țară), țara cu responsabilitate secundară va plăti un supliment egal cu diferența dintre valorile celor două prestații. Astfel, vi se garantează plata maximului de prestații cuvenite.

&nbps;

Reguli de prioritate

Scenariu: sunteți singurul părinte care are dreptul la prestații familiale, iar dreptul respectiv include prestații provenind din cel puțin 2 țări, pentru că:

 • lucrați într-o țară și primiți pensie din una sau mai multe alte țări:

  În acest caz, țara în care lucrați va deține responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor familiale care vi se cuvin. În plus, ați putea avea dreptul la un supliment din partea țării de la care vă primiți pensia.

SAU

 • locuiți într-o țară și lucrați în alta:

  În acest caz, țara în care lucrați va deține responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor familiale care vi se cuvin.

SAU

 • primiți pensie din două țări diferite:

  În acest caz, țara în care locuiesc copiii dumneavoastră va deține responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor familiale care vi se cuvin.

  Dacă aceștia locuiesc într-o țară din care nu primiți pensie, va avea prioritate țara în care ați beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare.

În orice situație v-ați afla, dacă prestațiile familiale pe care le primiți de la țara care deține responsabilitatea principală au o valoare mai mică decât cele care vi s-ar cuveni în oricare dintre celelalte țări în care dețineți drepturi de acest tip, țările respective trebuie să vă plătească un supliment pentru a compensa diferența.

Scenariu: atât dumneavoastră, cât și celălalt părinte aveți dreptul la prestații familiale din cel puțin două țări, pentru că:

 • ambii lucrați în aceeași țară din UE, dar locuiți în alta:

  În acest caz, țara în care lucrați va plăti prestațiile familiale, conform propriei legislații.

SAU

 • lucrați în țări diferite:

  În acest caz, dacă unul dintre părinți lucrează în țara în care locuiesc copiii, această țară va plăti prestațiile familiale, conform propriei legislații. Țara în care lucrează celălalt părinte ar putea să vă plătească un eventual supliment.

SAU

 • lucrați într-o țară din UE, iar celălalt părinte primește pensie din altă țară a UE:

  În acest caz, țara în care lucrați va plăti prestațiile familiale, conform propriei legislații.

  În plus, ați putea avea dreptul la un supliment din partea țării de la care își primește pensia celălalt părinte.

SAU

 • ambii primiți pensie de la mai multe țări din UE.

  În acest caz, dacă aveți dreptul la o pensie din partea țării în care locuiesc copiii, această țară va plăti și prestațiile familiale, conform propriei legislații.

  Dacă nu aveți dreptul la o pensie din partea țării în care locuiesc copiii dumneavoastră, veți primi prestațiile familiale de la țara în care dumneavoastră sau celălalt părinte ați beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare.

SAU

 • dumneavoastră primiți o pensie din partea unei țări din UE, iar celălalt părinte lucrează în altă țară din UE.

  În acest caz, țara în care lucrează celălalt părinte va plăti și prestațiile familiale, conform normelor proprii.

  În plus, ați putea avea dreptul la un supliment din partea țării de la care vă primiți pensia.

Valoarea totală a prestațiilor familiale trebuie să fie egală cu valoarea maximă disponibilă.

Dacă ați divorțat și fostul partener primește prestații familiale, dar nu le utilizează pentru întreținerea copiilor, contactați autoritatea competentă în domeniul prestațiilor familiale din țara în care locuiesc copiii și solicitați ca plata beneficiilor să fie redirecționată către dumneavoastră, în calitate de părinte care se ocupă de fapt de întreținerea familiei.

Unde se depune cererea?

Cererea de acordare a prestațiilor familiale poate fi depusă în orice țară în care dumneavoastră sau celălalt părinte aveți dreptul la prestații. Autoritatea din țara în care depuneți cererea o va transmite și celorlalte țări responsabile de cazul dumneavoastră.

Dacă depuneți cererea la timp într-una dintre țări, se va considera că aceasta a fost depusă la timp în toate celelalte țări din UE în care aveți dreptul la prestații familiale. Dacă autoritățile din țara în care ați depus inițial cererea nu au trimis la timp dosarele către omologii lor, țările respective nu pot invoca acest motiv pentru a vă respinge cererea.

Contactați autoritățile naționale pentru a afla care este termenul-limită până la care puteți solicita prestații familiale. Nerespectarea acestuia poate duce la pierderea dreptului la prestații.

Autoritățile naționale au obligația de a coopera și de a-și comunica toate informațiile necesare pentru tratarea cererii. Pentru a evita dificultățile de natură lingvistică, administrațiile naționale utilizează formulare standard (fostele formulare E) în cadrul schimburilor de informații.

&nbps;

Prestațiile familiale diferă foarte mult de la o țară la alta

Statele membre își stabilesc propriile norme cu privire la drepturile la prestații și servicii. Toate statele membre oferă o formă sau alta de prestații familiale, dar valoarea acestora și condițiile de acordare variază mult. Dacă unele țări furnizează plăți periodice, altele acordă mai degrabă scutiri de la plata impozitelor.

Pentru a evita eventualele neînțelegeri care ar putea avea un impact semnificativ asupra veniturilor dumneavoastră, informați-vă cu privire la sistemul de securitate socială din țara gazdă.

Aici puteți găsi informații despre prestațiile familiale din țara care trebuie să vi le acorde:

Selectați:

În general, consilierii europeni în materie de ocupare a forței de muncă vă pot oferi informații de bază privind prestațiile familiale la care aveți dreptul în noua țară.

Ajutor

Footnote

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția

Retour au texte en cours.