Navigacijski put

Ažurirano : 11/09/2014

family

Obiteljske naknade

Koja je država u EU-u U ovom slučaju 28 država članica te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska nadležna za vaše socijalno osiguranje, uključujući obiteljske naknade (naknade za djecu, doplatak za odgoj djece, rodiljni/očinski dopust itd.) ovisit će o vašem ekonomskom statusu i mjestu boravišta, a ne o vašem državljanstvu.

Provjerite u kojoj biste zemlji morali biti obuhvaćeni socijalnim osiguranjem. Možda neće moći odabrati zemlju u kojoj ćete biti osigurani!

Nemojte zaboraviti da se obiteljske naknade znatno razlikuju diljem Europe.

Koja država isplaćuje obiteljske naknade?

U pravilu:

 • Ako se preselite u drugu državu članicu i ako ste obuhvaćeni njezinim sustavom socijalnog osiguranja, podliježete njezinim pravilima o obiteljskim naknadama.
 • No ako ste upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od 2 godine) te ste još obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti svoje države, ona će i dalje biti nadležna za isplatu obiteljskih naknada.
 • Ako članovi vaše obitelji ne žive u državi u kojoj ste osigurani, mogli biste imati pravo na naknade iz različitih država.

Ako su uključene dvije države ili više njih, nadležna tijela odgovarajuće države uzet će u obzir situaciju obaju roditelja i odlučiti koja država ima glavnu nadležnost za isplatu naknada. Njihova će se odluka temeljiti na „pravilima prednosti” .

Ako naknade koje primite od „primarne” države budu manje od onih koje biste primili od „sekundarne” države u kojoj ste također imali prava (jer ondje radite ili vam ta država isplaćuje mirovinu), sekundarna država platit će dodatak jednak razlici između dvaju naknada. Na taj ćete način sigurno dobiti najveći iznos naknada na koje imate pravo.

&nbps;

Pravila prednosti

Situacija: jedini ste roditelj koji ima pravo na obiteljske naknade, i to u više od jedne države jer:

 • radite u jednoj državi, a mirovinu primate u jednoj državi ili više njih:

  u tom slučaju država u kojoj radite ima glavnu nadležnost za isplatu vaših obiteljskih naknada . Moguće je da imate i pravo na dodatak u državi u kojoj primate mirovinu.

ILI

 • živite u jednoj državi, a radite u drugoj:

  u tom slučaju država u kojoj radite ima glavnu nadležnost za isplatu vaših obiteljskih naknada .

ILI

 • primate mirovinu od dvije različite države:

  U tom slučaju država u kojoj žive vaša djeca ima glavnu nadležnost za isplatu obiteljskih naknada.

  Ako djeca žive u državi koja vam ne isplaćuje mirovinu, prednost će imati država u kojoj ste najduže bili osigurani.

U svakom slučaju, ako su obiteljske naknade koje primate od glavne države koja vam isplaćuje naknade manje od onih koje biste primali u ostalim državama u kojima imate prava, te druge države morat će vam isplatiti dodatak radi nadoknade razlike.

Situacija: vi i drugi roditelj vaše djece imate pravo na obiteljske naknade u više od jedne države jer:

 • oboje radite u istoj državi članici, ali živite u drugoj:

  u tom slučaju država u kojoj radite isplaćuje vam obiteljske naknade u skladu sa svojim pravilima.

ILI

 • jedan roditelj radi u drugim državama:

  u tom vam slučaju, ako vi ili drugi roditelj radite u državi gdje žive vaša djeca, ta država isplaćuje obiteljske naknade u skladu sa svojim pravilima, a druga bi vam država mogla isplatiti razliku.

ILI

 • radite u jednoj državi članici, a drugi roditelj vaše djece dobiva mirovinu od druge države članice:

  u tom slučaju država u kojoj radite isplaćuje vam obiteljske naknade u skladu sa svojim pravilima.

  Možda imate pravo i na dodatak u državi koja isplaćuje mirovinu drugom roditelju vaše djece.

ILI

 • oboje primate mirovine iz nekoliko država članica:

  Ako imate pravo na mirovinu u državi u kojoj žive vaša djeca, ta će vam država isplaćivati obiteljske naknade u skladu sa svojim pravilima.

  Ako nemate pravo na mirovinu u državi u kojoj žive vaša djeca, obiteljske naknade dobivat ćete od države u kojoj ste vi ili drugi roditelj najduže bili osigurani.

ILI

 • primate mirovinu u jednoj državi članici, a drugi roditelj vaše djece radi u drugoj državi članici:

  u tom slučaju država u kojoj radi drugi roditelj vaše djece isplaćuje obiteljske naknade u skladu sa svojim pravilima.

  Moguće je da imate i pravo na dodatak u državi u kojoj primate mirovinu.

Cjelokupni iznos obiteljskih naknada trebao bi biti jednak najvišem dostupnom iznosu naknada.

Ako ste razvedeni i vaš bivši suprug ili supruga prima naknade, ali se njima ne koristi za uzdržavanje vaše djece, obratite se tijelu nadležnom za obiteljske naknade u državi u kojoj vaša djeca žive i zatražite izravnu isplatu naknada vama jer ste vi osoba koja u stvarnosti uzdržava obitelj.

Gdje zatražiti obiteljske naknade?

Obiteljske naknade možete zatražiti u bilo kojoj državi u kojoj vi ili drugi roditelj vaše djece imate pravo na naknade. Nadležno tijelo u državi u kojoj zatražite naknade rješavat će vaš zahtjev zajedno sa svim državama koje su nadležne za vaš slučaj.

Ako na vrijeme zatražite naknade u jednoj državi, smatrat će se da ste ih na vrijeme zatražili u svim drugim državama članicama u kojima imate pravo na obiteljske naknade. Isplata naknada ne može vam biti odbijena zbog činjenice da je država u kojoj ste je prvotno zatražili prekasno proslijedila vaš zahtjev nadležnim tijelima druge države.

Obratite se nacionalnim nadležnim tijelima za informacije o rokovima za slanje zahtjeva za obiteljske naknade. Ako naknade ne zatražite na vrijeme, moguće je da ćete izgubiti svoje pravo.

Nacionalna nadležna tijela dužna su međusobno surađivati i razmjenjivati sve informacije potrebne za obradu vašeg zahtjeva. Kako bi se riješile poteškoće povezane s jezičnim razlikama, nacionalna tijela koriste se standardni dokumentistandardnim dokumentima (nekadašnji obrasci E nekadašnji obrasci E) pri razmjeni informacija.

&nbps;

Obiteljske naknade znatno se razlikuju diljem Europe.

Države članice imaju pravo same odrediti svoja pravila o pravu na naknade i usluge. Sve države pružaju neke obiteljske naknade, ali se iznosi i uvjeti uvelike razlikuju. U nekim državama primat ćete redovite uplate, dok je u drugima moguće da ćete, ovisno o obiteljskoj situaciji, umjesto uplata dobivati porezne olakšice.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne nesporazume koji bi znatno mogli utjecati na vaš cjelokupni prihod, saznajte više o sustavu socijalnog osiguranja u vašoj državi domaćinu.

Ovdje možete pronaći informacije o obiteljskim naknadama u državi koja je nadležna za njihovo isplaćivanje.

Odaberite :

Europski savjetnici za zapošljavanje u pravilu vam također mogu dati osnovne informacije o obiteljskim naknadama na koje imate pravo u svojoj državi.

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.