Navigointipolku

Päivitetty : 11/09/2014

family

Perhe-etuudet

EU:ssa sosiaaliturvastasi ja perhe-etuuksistasi (esim. lapsilisät, lapsivähennykset, äitiys- tai isyyslomat) vastaava maa määräytyy sosiaalisen tilanteesi ja asuinpaikkasi mukaan, ei kansallisuutesi mukaan.

Varmista, että olet selvillä siitä, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut. Et voi valita maata itse.

Perhe-etuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti Euroopan eri maissa.

Mikä maa maksaa perhe-etuudet?

Yleisesti:

 • jos muutat toiseen EU-maahan ja kuulut sen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, sinuun sovelletaan myös kyseisen maan perhe-etuusjärjestelmää
 • jos olet kuitenkin lyhytaikaisella työkomennuksella ulkomailla (alle kaksi vuotta) ja pysyt komennuksesi ajan kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, kotimaasi vastaa sinulle kuuluvien perhe-etuuksien maksamisesta
 • jos perheenjäsenesi eivät asu siinä maassa, jossa olet vakuutettu, teillä saattaa olla oikeus saada perhe-etuuksia useammasta maasta.

Jos tilanteeseen liittyy kaksi tai useampia maita, kansalliset viranomaiset ottavat huomioon molempien vanhempien tilanteen päättäessään, mikä maa on ensisijaisesti vastuussa perhe-etuuksien maksamisesta. Päätöksen pohjana ovat ensisijaisuussäännöt .

Jos ensisijaisesta maasta saamiesi etuuksien määrä jää pienemmäksi kuin se, jonka olisit saanut toissijaisesta maasta, josta sinulla olisi myös oikeus saada etuuksia (esimerkiksi sen vuoksi, että työskentelet siellä tai saat sieltä eläkettä), toissijainen maa maksaa erotuksen. Näin huolehditaan siitä, että saat varmasti koko sen etuuksien määrän, johon olet oikeutettu.

&nbps;

Ensisijaisuussäännöt

Esimerkkitapaus: Olet ainoa vanhempi, jolla on oikeus saada perhe-etuuksia, ja sinulla on oikeus saada perhe-etuuksia useammasta kuin yhdestä maasta, koska

 • työskentelet yhdessä maassa ja saat eläkettä yhdestä tai useammasta maasta:

  Tässä tapauksessa työskentelymaasi vastaa ensisijaisesti sinulle kuuluvien perhe-etuuksien maksamisesta . Sinulla voi lisäksi olla oikeus saada lisätukea maasta, josta saat eläkettä.

TAI

 • asut yhdessä maassa, mutta olet töissä toisessa maassa:

  Tässä tapauksessa työskentelymaasi vastaa ensisijaisesti sinulle kuuluvien perhe-etuuksien maksamisesta .

TAI

 • saat eläkettä kahdesta eri maasta:

  Tässä tapauksessa se maa, jossa lapsesi asuvat, vastaa ensisijaisesti sinulle kuuluvien perhe-etuuksien maksamisesta.

  Jos lapsesi asuvat maassa, josta et saa eläkettä, ensisijaiseksi maaksi katsotaan se maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmän piiriin olet pisimpään kuulunut.

Jos ensisijaisesti etuuksia maksavasta maasta saamasi perhe-etuudet jäävät pienemmiksi kuin ne, jotka saisit muista sellaisista maista, joista sinulla on oikeus saada etuuksia, on muiden maiden maksettava sinulle etuuksien erotus.

Esimerkkitapaus: Sekä sinulla että lastesi toisella vanhemmalla on oikeus saada perhe-etuuksia useammasta kuin yhdestä maasta, koska

 • olette molemmat töissä samassa EU-maassa, mutta asutte toisessa EU-maassa:

  Tässä tapauksessa työskentelymaasi maksaa myös perhe-etuudet omia sääntöjään noudattaen.

TAI

 • olette töissä eri maissa:

  Jos jompikumpi teistä on töissä lastenne asuinmaassa, perhe-etuuksien maksamisesta vastaa tämä maa omien sääntöjensä mukaan, ja toinen maa voi maksaa teille etuuksien erotuksen.

TAI

 • olet töissä EU-maassa ja lastesi toinen vanhempi saa eläkettä toisesta EU-maasta:

  Tässä tapauksessa työskentelymaasi maksaa perhe-etuudet omia sääntöjään noudattaen.

  Teillä voi lisäksi olla oikeus saada lisäetuuksia maasta, josta lastesi toinen vanhempi saa eläkettä.

TAI

 • saatte molemmat eläkettä useista EU-maista:

  Jos saatte eläkettä lastenne asuinmaasta, perhe-etuuksien maksamisesta vastaa tämä maa omien sääntöjensä mukaan.

  Jos ette saa eläkettä lastenne asuinmaasta, perhe-etuudet maksaa se maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmän piiriin sinä tai lastesi toinen vanhempi olette pisimpään kuuluneet.

TAI

 • saat eläkettä yhdestä EU-maasta, ja lastesi toinen vanhempi on töissä toisessa EU-maassa:

  Tässä tapauksessa maa, jossa lastesi toinen vanhempi on töissä, maksaa perhe-etuudet omia sääntöjään noudattaen.

  Sinulla voi lisäksi olla oikeus saada lisäetuuksia maasta, josta saat eläkettä.

Perhe-etuuksien kokonaismäärän on aina vastattava suurimman mahdollisen etuuden määrää.

Jos olet eronnut ja entinen puolisosi saa etuuksia, mutta ei käytä niitä lastesi elatukseen, voit ottaa yhteyttä lastesi asuinmaan perhe-etuuksista vastaaviin viranomaisiin ja pyytää heitä maksamaan etuudet suoraan sinulle, koska olet perheen tosiasiallinen elättäjä.

Mistä perhe-etuuksia haetaan

Voit hakea perhe-etuuksia sellaisesta maasta, josta sinulla tai lastesi toisella vanhemmalla on oikeus saada etuuksia. Tämän maan viranomainen lähettää hakemuksesi eteenpäin maihin, jotka ovat tapauksessasi toimivaltaisia.

Jos haet etuuksia määräaikaan mennessä yhdestä maasta, katsotaan sinun hakeneen niitä määräaikaan mennessä myös kaikista muista EU-maista, joista sinulla on oikeus saada perhe-etuuksia. Sinulta ei voida evätä etuuksia, joihin olet oikeutettu, vain siitä syystä, että hakemuksesi on lähetetty ensimmäisestä hakumaasta muiden maiden toimivaltaisille viranomaisille liian myöhään.

Tarkista kansallisilta viranomaisilta, mihin mennessä perhe-etuuksia on haettava. Jos hakemuksesi myöhästyy, saatat menettää oikeutesi etuuteen.

Kansallisilla viranomaisilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja välittää toisilleen kaikki tiedot, joita hakemuksesi käsittelyä varten tarvitaan. Kielieroihin liittyvät hankaluudet vältetään, kun kansalliset viranomaiset käyttävät tietoja vaihtaessaan vakiomuotoisia lomakkeita (entiset E-lomakkeet).

&nbps;

Perhe-etuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti Euroopan eri maissa

EU-maat saavat vapaasti määrittää etuuksien saantia ja palveluiden käyttöoikeuksia koskevat sääntönsä. Kaikissa maissa on käytössä jonkinlaisia perhe-etuuksia, mutta niiden suuruus ja myöntämisen ehdot vaihtelevat huomattavasti. Muutamissa maissa etuuksia maksetaan säännöllisesti, kun taas toisissa saatat olla perhetilanteesi perusteella oikeutettu etuusmaksujen sijasta verovähennyksiin.

Ota selvää kohdemaasi sosiaaliturva- ja perhe-etuusjärjestelmästä. Näin vältät ongelmat ja väärinkäsitykset, joilla saattaa olla huomattava vaikutus kokonaistuloihisi.

Lisätietoa perhe-etuuksista eri maissa:

Valitse:

Lisätietoja perhe-etuuksista kohdemaassasi saat myös ottamalla yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Footnote

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.