Навигационна пътека

Актуализация : 17/10/2016

family

Семейни обезщетения

Коя страна от ЕС отговаря за вашето социално осигуряване, включително за семейните ви обезщетения (детски надбавки, обезщетения за отглеждане на деца и др.), зависи от икономическото ви положение и вашето място на пребиваване, а не от националността ви.

Националните закони определят условията, при които родителите получават семейни обезщетения. Обикновено родителите имат право на обезщетения в дадена страна от ЕС при следните условия:

 • ако работят там;
 • ако получават държавна пенсия в рамките на социалноосигурителната система на тази страна (например пенсия за старост, инвалидност или на преживяло лице)
 • или ако просто живеят там.

Имайте предвид, че семейните обезщетения значително се различават в отделните страни в Европа.

Цялото ви семейство живее в една страна

Ако се установите с всички членове на вашето семейство в друга страна от ЕС и сте осигурени само в рамките на нейната система за социална сигурност, за вас ще е в сила режимът за семейни обезщетения на приемащата страна.

Ако обаче сте командирован в чужбина за кратък период (по-малко от 2 години) и продължавате да сте осигурен от системата за социална сигурност на вашата страна, тя ще бъде отговорна за изплащането на семейните ви обезщетения.

Вие и членовете на семейството ви живеете в различни страни

Ако членовете на вашето семейство не живеят в страната, в която вие се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения в повече от една страна.

В подобни случаи компетентните национални органи ще вземат под внимание положението на двамата родители и ще решат на коя държава се пада главната отговорност за изплащане на обезщетенията. Решението се основава на „правила за приоритет".

Правила за приоритет

 • По принцип първостепенната държава, отговорна за предоставяне на обезщетения, е страната, в която правото на вашето семейство се основава на заетост (вие или вашият съпруг работите като наети или самостоятелно заети лица)
 • Ако правото ви се основава на заетост (като наето или самостоятелно заето лице) в две страни, тогава страната, в която живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че единият родител работи там. В противен случай това е страната, която плаща най-високи обезщетения.
 • Ако правото ви се основава на пенсия в две страни, тогава страната, в която живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че тази страна плаща една от пенсиите. В противен случай това ще бъде страната, където най-дълго сте били осигурявани или сте живели най-дълго.
 • Ако правото ви се основава на пребиваване в две страни, тогава страната, в която живеят вашите деца, носи основната отговорност за обезщетенията.

Надбавки

Ако обезщетенията, които получавате от „първостепенната" държава, са по-ниски в сравнение с тези, които бихте получавали от „второстепенната" държава, в която също имате права, второстепенната държава ще ви плаща надбавка, която се равнява на разликата в размера на обезщетенията от двете държави. По този начин се гарантира, че ще получавате максималния размер помощи, който ви се полага.

Разведени родители

Ако сте разведени и вашият бивш съпруг или съпруга получава обезщетения, но не ги използва за издръжка на децата, можете да се свържете със социалноосигурителните служби в страната, в която живеят вашите деца, и да поискате помощите да бъдат изплащани директно на вас, тъй като де факто вие издържате семейството.

Къде да кандидатствате за семейни обезщетения?

Можете да кандидатствате за семейни обезщетения във всяка страна от ЕС, в която вие или другият родител на вашите деца имате право на обезщетения. Компетентните органи в страната, в която кандидатствате, ще препратят молбата ви до всички страни, компетентни за вашия случай.

Ако кандидатствате за обезщетения навреме в една държава, се смята, че сте кандидатствали в срок във всички останали страни от ЕС, в които имате право на семейни обезщетения. Не могат да ви бъдат отказани обезщетения, които ви се полагат, поради това че страната, в която сте кандидатствали първоначално, не е препратила навреме вашите документи на компетентните органи в друга държава.

Проверете пред националните органи какви срокове важат за семейните обезщетения. Ако пропуснете крайния срок, може да изгубите правото си на помощ.

Националните органи са длъжни да си съдействат и да обменят цялата необходима информация за разглеждане на вашата молба. За преодоляване на трудностите, свързани с езиковите различия, при обмена на информация националните органи използват стандартни документи .

Имайте предвид, че семейните обезщетения значително се различават в отделните страни в Европа.

Страните от ЕС могат да определят собствени правила относно правото на обезщетения и услуги. Всички държави предлагат някакъв вид семейни обезщетения, но размерът и условията за получаването им са доста различни. В някои държави ще получавате редовни плащания, а в други вашето семейно положение може да ви даде право на данъчни облекчения вместо плащания.

За да се избегнат евентуални сериозни недоразумения, които могат да се отразят значително на общите ви доходи, информирайте се за социалноосигурителната система в приемащата страна.

Вижте информация за семейните обезщетения в страната, която е отговорна да ви изплаща такива:

Изберете:

 • Австрия français Deutsch English
 • Белгия français Deutsch Nederlands English
 • България
 • Кипър Ελληνικά Deutsch français English
 • Чешка република français čeština Deutsch English
 • Дания Deutsch Dansk français English
 • Естония Eesti Deutsch français English
 • Финландия français suomi Deutsch English
 • Франция français Deutsch English
 • Германия français Deutsch English
 • Гърция français Ελληνικά Deutsch English
 • Унгария français magyar Deutsch English
 • Исландия français Deutsch English
 • Ирландия français Deutsch English
 • Италия Deutsch italiano français English
 • Латвия Latviešu français Deutsch English
 • Лихтенщайн français Deutsch English
 • Литва Lietuvių français Deutsch English
 • Люксембург Deutsch français English
 • Малта Malti français Deutsch English
 • Нидерландия Deutsch français Nederlands español English
 • Норвегия Deutsch français English
 • Полша français Deutsch polski English
 • Португалия français Deutsch português English
 • Estonia Deutsch français română English
 • Словакия français Deutsch Slovenčina English
 • Словения English
 • Испания français español Deutsch English
 • Швеция English
 • Швейцария Deutsch français italiano English
 • Обединено кралство

Европейските съветници по заетостта по принцип също могат да предоставят основна информация за семейните обезщетения, на които ще имате право във вашата нова страна.

Законодателство на ЕС
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.