Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Djeca

Ažurirano : 05/09/2013

Obiteljska davanja

FAQs Obiteljske naknade

  • Imam li pravo na naknadu za rodiljni dopust ako sam se radi studija preselila u Ujedinjenu Kraljevinu prije 6 mjeseci?

    NE - Samo osobe koje rade ili su obavljale samostalnu djelatnost u Ujedinjenoj Kraljevini imaju zakonsko pravo na naknadu za rodiljni dopust odnosno naknadu za majčinstvo.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave