Navigacijski put

Ažurirano : 05/09/2013

Obiteljska davanja – Faq

  • Imam li pravo na naknadu za rodiljni dopust ako sam se radi studija preselila u Ujedinjenu Kraljevinu prije 6 mjeseci?

    NE - Samo osobe koje rade ili su obavljale samostalnu djelatnost u Ujedinjenoj Kraljevini imaju zakonsko pravo na naknadu za rodiljni dopust odnosno naknadu za majčinstvo.

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave