Навигационна пътека

Актуализация : 06/06/2013

Семейни обезщетения – Faq

  • Мога ли да поискам обезщетение за отпуск по майчинство, ако съм се преместила във Великобритания, за да уча, преди 6 месеца?

    HE - във Великобритания само лица, които работят или са самостоятелно заети, имат право на задължителни плащания за майчинство или на обезщетения при майчинство

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган