Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Деца

Актуализация : 06/06/2013

Семейни обезщетения

FAQs Семейни обезщетения

  • Мога ли да поискам обезщетение за отпуск по майчинство, ако съм се преместила във Великобритания, за да уча, преди 6 месеца?

    HE - във Великобритания само лица, които работят или са самостоятелно заети, имат право на задължителни плащания за майчинство или на обезщетения при майчинство

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган