Sökväg

Uppdaterat : 04/04/2016

family

Adoption

Vill du adoptera ett barn från ett annat EU-land än det där du själv bor? Tänk då på att det inte finns några gemensamma regler för alla EU-länder utan varje land har sina egna regler.

Kontakta därför myndigheterna i det aktuella landet och informera dig om vilka förfaranden och villkor som gäller för en adoption och vem som kan ansöka om att få adoptera.

Alla EU-länder följer dock vissa principer som finns i internationella konventioner om adoptioner. Du måste se till att

 • en domstol eller myndighet godkänner adoptionen
 • barnets biologiska föräldrar går med på adoptionen, om de är i livet
 • adoptionen görs med barnets bästa för ögonen.

I de flesta, men inte alla länder får barnet ditt efternamn och medborgarskap och samma arvsrätt som biologiska barn.

Som adoptivförälder har du samma rättigheter och skyldigheter gentemot ditt barn som vilken annan förälder som helst.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.