Navigačný riadok

Aktualizované : 04/04/2016

family

Adopcia

Ak si chcete adoptovať dieťa z iného členského štátu EÚ, ako je štát vášho pobytu, nezabudnite, že v tejto oblasti nejestvujú jednotné právne prepisy platné v celej EÚ. Každý členský štát uplatňuje vlastné pravidlá.

Ak chcete vedieť viac o postupe a podmienkach adopcie, ako aj o požiadavkách na záujemcov, kontaktujte príslušné orgány v danom štáte.

Vo všetkých členských štátoch sa však uplatňujú určité spoločné zásady, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch o adopcii. Medzi tieto zásady patria:

 • rozhodnutie o adopcii musí byť vydané súdom alebo správnym orgánom;
 • biologickí rodičia dieťaťa, ak sú nažive, musia dať na adopciu dobrovoľný súhlas;
 • adopcia je v prospech dieťaťa.

V takmer všetkých štátoch získa adoptované dieťa vaše priezvisko a štátnu príslušnosť a tie isté dedičské práva ako biologickí potomkovia.

Ako adoptívny rodič budete mať voči svojmu dieťaťu tie isté práva a povinnosti ako akýkoľvek iný rodič.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.