Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 06/09/2016

family

Adopcja

Nie ma jednolitych przepisów dotyczących adopcji, które by obowiązywały w całej UE. Każdy kraj UE stosuje swoje własne przepisy.

Skontaktuj się z krajowymi organami administracji z prośbą o informacje dotyczące wymogów i formalności, które obowiązują w przypadku adopcji.

Wszystkie kraje UE przestrzegają jednak pewnych zasad zapisanych w międzynarodowych konwencjach w sprawie adopcji:

  • biologiczni rodzice dziecka, jeśli żyją, muszą wyrazić nieprzymuszoną zgodę na adopcję
  • decyzja o adopcji musi zostać podjęta w interesie dziecka
  • prawo do adopcji przyznaje sąd lub organ administracji.

W większości krajów UE dziecko może przyjąć nazwisko i obywatelstwo rodziców adopcyjnych oraz przysługują mu takie same prawa do dziedziczenia jak dziecku biologicznemu.

Z kolei rodzice adopcyjni mają takie same prawa i obowiązki wobec dziecka jak inni rodzice.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy