Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 04/04/2016

family

Adopcja

Jeśli planujesz adoptować dziecko z kraju UE innego niż kraj, w którym mieszkasz, musisz pamiętać, że nie ma jednolitych zasad obowiązujących w całej UE (każdy kraj stosuje własne zasady).

W związku z tym aby uzyskać informacje o procedurach i wymogach dotyczących adopcji oraz dowiedzieć się, kto może ubiegać się o adopcję, musisz skontaktować się z władzami odnośnego kraju.

Jednak wszystkie kraje UE przestrzegają pewnych wspólnych reguł zapisanych w międzynarodowych konwencjach w sprawie adopcji. Musisz dopilnować, aby:

 • prawo do adopcji przyznał sąd lub organ administracyjny
 • biologiczni rodzice, jeśli żyją, wyrazili nieprzymuszoną zgodę na adopcję
 • decyzję o adopcji podjęto w interesie dziecka.

Poza tym w większości krajów (ale nie we wszystkich) dziecko będzie mogło przyjąć Twoje nazwisko i obywatelstwo oraz będą mu przysługiwać takie same prawa do dziedziczenia jak dziecku biologicznemu.

Jako rodzic adopcyjny będziesz mieć takie same prawa i obowiązki wobec dziecka jak każdy inny rodzic.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.