Kruimelpad

Bijgewerkt : 04/04/2016

family

Adoptie

Als u van plan bent een kind uit een ander EU-land te adopteren (dus niet uit eigen land), is het goed om te weten dat ieder land zijn eigen regels heeft.

Voor informatie over de procedures en voorwaarden voor adoptie en vragen over wie er in aanmerking komt, moet u contact opnemen met de instanties in het betrokken land.

Wel gelden in alle EU-landen enkele gemeenschappelijke principes op grond van internationale verdragen over adoptie:

 • een rechtbank of bevoegde overheidsinstantie moet de adoptie erkennen
 • als de biologische ouders nog leven, moeten zij met de adoptie instemmen
 • het belang van het kind staat voorop

In de meeste landen (maar niet in alle) kan het kind ook uw familienaam en nationaliteit krijgen, en heeft het dezelfde erfenisrechten als biologische kinderen.

Als adoptieouder, heeft u dezelfde rechten en plichten tegenover uw kind als alle ouders.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.