Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 04/04/2016

family

Adopcija

Ja plānojat adoptēt bērnu no citas ES valsts, kurā jūs nedzīvojat, jums jāzina, ka nepastāv vienotu noteikumu, kuri būtu spēkā visās ES dalībvalstīs (katrā valstī ir savi noteikumi).

Tāpēc par adopcijas procedūrām un prasībām un par to, kas var pieteikties uz adoptēšanu, varat uzzināt attiecīgās valsts varas iestādēs.

Tomēr pastāv daži principi, kas ir kopīgi visās ES dalībvalstīs, un tie ir nostiprināti starptautiskajās konvencijās par adoptēšanu. Jums jānodrošina, lai

 • lēmumu par adopciju pieņemtu tiesa vai administratīva iestāde,
 • bērna bioloģiskie vecāki (ja viņi ir dzīvi) labprātīgi piekristu adopcijai,
 • lēmums par adopciju būtu bērna interesēs.

Vairumā valstu (bet ne visās) bērns var pieņemt jūsu uzvārdu un pilsonību un iegūt tādas pašas mantošanas tiesības kā bioloģiskais bērns.

Adoptētājam ir tādas pašas tiesības un pienākumi pret bērnu kā īstajiem vecākiem.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.