Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-09-06

family

Įvaikinimas

Vienodų įvaikinimą reglamentuojančių ES taisyklių nėra nustatyta. Kiekviena ES šalis taiko savo taisykles.

Dėl informacijos apie įvaikinimo reikalavimus ir tvarką kreipkitės į nacionalines valdžios institucijas .

Tačiau visos ES šalys laikosi tam tikrų principų, nustatytų tarptautinėse įvaikinimo konvencijose:

  • su įvaikinimu laisva valia turi sutikti biologiniai vaiko tėvai, jei jie gyvi,
  • sprendimas dėl įvaikinimo turi būti priimtas atsižvelgiant į vaiko interesus,
  • teisę įsivaikinti turi pripažinti teismas arba administracinė institucija.

Daugumoje ES šalių įvaikiams gali būti suteikta įtėvių pavardė, pilietybė ir jie turėtų turėti tokias pačias paveldėjimo teises kaip ir biologiniai vaikai.

Įtėvių teisės įvaikių atžvilgiu ir pareigos jiems niekuo nesiskiria nuo visų kitų tėvų teisių ir pareigų.

Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai