Navigacijski put

Ažurirano : 06/09/2016

family

Posvojenje

Ne postoje jedinstvena pravila EU-a o posvojenju. Svaka zemlja EU-a primjenjuje vlastita pravila.

Obratite se nacionalnim tijelima za informacije o zahtjevima za posvojenje i postupcima kojih se treba pridržavati.

Međutim, sve zemlje EU-a imaju neka zajednička načela utvrđena međunarodnim konvencijama o posvojenju:

  • biološki roditelji djeteta, ako su živi, moraju dati suglasnost
  • posvojenje mora biti u interesu djeteta
  • posvojenje mora odobriti sud ili upravno tijelo.

U većini zemalja EU-a dijete će moći dobiti vaše prezime i državljanstvo te bi trebalo imati ista prava nasljeđivanja kao vaše biološko dijete.

Kao posvojitelj imat ćete ista prava i obveze prema svojem djetetu kao svaki drugi roditelj.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje