Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

family

Lapsendamine

Kui teil on kavas lapsendada laps ELi liikmesriigist, mis ei ole teie elukohariik, pidage meeles, et kõigis ELi liikmesriikides ei kohaldata ühiseid eeskirju (iga riik kohaldab oma eeskirju).

Selleks et saada teavet lapsendamisega seotud menetluste ja nõudmiste ning selle kohta, kes võib lapsendamist taotleda, peate ühendust võtma asjaomase riigi ametiasutustega.

Kõik ELi liikmesriigid jagavad siiski teatavaid põhimõtteid, mis on sätestatud lapsendamist käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides. Te peate tagama, et:

 • lapsendamiseks annab loa kohus või haldusasutus;
 • lapse elusolevad bioloogilised vanemad on lapsendamisega nõus;
 • lapsendamise kohta tehakse otsus lapse huvides.

Enamikes (kuid mitte kõigis) riikides, on lapsel võimalik saada teie perekonnanimi ja kodakondsus ning samad pärimisõigused kui bioloogilisel lapsel.

Lapsendava lapsevanemana on teil oma lapse suhtes samad õigused ja kohustused kui mis tahes muul lapsevanemal.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.