Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

Lapsendamine

Lapsendamise suhtes ei ole kehtestatud ühtseid ELi eeskirju. Iga ELi riik kohaldab oma õigusnorme.

Et saada teavet lapsendamise tingimuste ja korra kohta, võtke ühendust riigi ametiasutustega.

Kõik ELi riigid järgivad siiski teatavaid põhimõtteid, mis on sätestatud lapsendamist käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides.

  • Kui lapse bioloogilised vanemad on elus, on lapsendamiseks vaja nende nõusolekut.
  • Otsus lapsendamise kohta tuleb teha lapse huvidest lähtudes.
  • Lapsendamiseks peab loa andma kohus või haldusasutus.

Enamikes ELi riikides on lapsel võimalik saada teie perekonnanimi ja kodakondsus ning samad pärimisõigused kui bioloogilisel lapsel.

Lapsendajana on teil oma lapse suhtes samad õigused ja kohustused kui mis tahes muul lapsevanemal.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid