Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 04/04/2016

family

Υιοθεσία

Αν σχεδιάζετε να υιοθετήσετε ένα παιδί από χώρα της ΕΕ άλλη από αυτή όπου ζείτε, έχετε υπόψη ότι δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ (κάθε χώρα έχει δικούς της κανόνες).

Επομένως, για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις υιοθεσίας καθώς και με το ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υιοθεσίας, πρέπει να αποταθείτε στις αρχές της εκάστοτε χώρας.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν ορισμένες κοινές αρχές που περιέχονται σε διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την υιοθεσία. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι:

 • η υιοθεσία έχει εγκριθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή
 • οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, εφόσον ζουν, συμφωνούν πλήρως στην υιοθεσία
 • η υιοθεσία αποφασίζεται για το συμφέρον του παιδιού.

Στις περισσότερες (αλλά όχι όλες) χώρες, το παιδί θα μπορεί να λάβει το επώνυμο και την υπηκοότητά σας και τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα με ένα βιολογικό παιδί σας.

Ως θετός γονέας, θα έχετε απέναντι στο παιδί τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε άλλον γονέα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.