Sti

Opdateret : 04/04/2016

family

Adoption

Hvis du har planer om at adoptere et barn fra et andet EU-land end det, du bor i, skal du være klar over, at der ikke findes fælles regler for alle EU-lande (hvert land bruger sine egne regler).

For at få oplysninger om procedurer og krav i forbindelse med adoption og om, hvem der kan søge, skal du derfor kontakte myndighederne i det pågældende land.

Alle EU-lande har dog visse fælles principper, der er fastlagt i internationale konventioner om adoption. Du skal sikre dig:

 • at adoptionen er godkendt af en domstol eller administrativ myndighed
 • at barnets biologiske forældre, hvis de stadig lever, har givet deres samtykke til adoptionen
 • at adoptionen er i overensstemmelse med barnets tarv.

I de fleste (men ikke alle) lande vil barnet kunne få dit efternavn og nationalitet og de samme arverettigheder som et biologisk barn.

Som adoptivforælder har du samme rettigheder og forpligtelser over for dit barn som enhver anden forælder.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.