Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 28/02/2017

Adoption

Der findes ingen fælles EU-regler om adoption. Hvert EU-land har sine egne regler.

Kontakt de nationale myndigheder, hvis du vil vide mere om kravene i forbindelse med adoption og procedurerne, der skal følges.

Alle EU-lande har dog visse fælles principper, der er fastlagt i internationale konventioner om adoption:

  • barnets biologiske forældre skal, hvis de stadig lever, give deres samtykke til adoptionen
  • adoptionen skal være i overensstemmelse med barnets tarv
  • adoptionen skal godkendes af en domstol eller administrativ myndighed.

I de fleste EU-lande vil barnet kunne få dit efternavn og nationalitet og de samme arverettigheder som et biologisk barn.

Som adoptivforælder har du samme rettigheder og forpligtelser over for dit barn som enhver anden forælder.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning