Cesta

Aktualizováno : 20/04/2012

family

Osvojení dítěte

Hodláte-li si adoptovat dítě pocházející z jiné členské země Unie, musíte vzít na vědomí, že neexistují jednotná celoevropská pravidla – v každé zemi jsou uplatňovány předpisy vnitrostátní.

Chcete-li proto získat informace o postupu při adopci a souvisejících požadavcích, například kdo žádost o osvojení dítěte může podat, je třeba se obrátit na příslušné úřady v dané zemi.

V rámci EU se však uplatňují určité zásady, které jsou zakotveny v mezinárodních úmluvách o adopci. Z nich vyplývají následující požadavky:

  • osvojení dítěte musí být povoleno soudem či správním úřadem, jenž má v této oblasti pravomoc rozhodovat
  • s adopcí musí souhlasit biologičtí rodiče dítěte, jsou-li naživu
  • rozhodnutí o adopci musí být v zájmu dítěte.

Ve většině členských států bude dítěti rovněž umožněno osvojit si vaše příjmení a státní příslušnost a bude mít stejná dědická práva, jako by bylo vaše vlastní, biologické dítě.

Coby adoptivní rodič, budete mít vůči svému dítěti stejná práva a povinnosti jako jakýkoli jiný rodič.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.