Cesta

Aktualizováno : 04/04/2016

family

Osvojení dítěte

Hodláte-li si adoptovat dítě pocházející z jiné členské země Unie, musíte vzít na vědomí, že neexistují jednotná celoevropská pravidla – v každé zemi jsou uplatňovány předpisy vnitrostátní.

Chcete-li proto získat informace o postupu při adopci a souvisejících požadavcích, například kdo žádost o osvojení dítěte může podat, je třeba se obrátit na příslušné úřady v dané zemi.

V rámci EU se však uplatňují určité zásady, které jsou zakotveny v mezinárodních úmluvách o adopci. Z nich vyplývají následující požadavky:

 • osvojení dítěte musí být povoleno soudem či správním úřadem, jenž má v této oblasti pravomoc rozhodovat
 • s adopcí musí souhlasit biologičtí rodiče dítěte, jsou-li naživu
 • rozhodnutí o adopci musí být v zájmu dítěte.

Ve většině členských států bude dítěti rovněž umožněno osvojit si vaše příjmení a státní příslušnost a bude mít stejná dědická práva, jako by bylo vaše vlastní, biologické dítě.

Coby adoptivní rodič, budete mít vůči svému dítěti stejná práva a povinnosti jako jakýkoli jiný rodič.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.