Sökväg

Uppdaterat : 04/04/2016

family

Barn som förs bort av en förälder

Om din före detta partner utan lov har tagit med sig ert barn från ett EU-land till ett annat (utan ditt tillstånd eller i strid med ett domstolsbeslut i det EU-land där du och ditt barn bor), kan du vända dig till domstol för att driva igenom din rätt till vårdnad.

Myndigheten med ansvar för internationella bortföranden kan upplysa dig om hur du ska gå till väga.

När förfarandet har inletts i det land som barnet har förts till, kommer domstolen där att begära att barnet skickas tillbaka till ursprungslandet – under förutsättning att alla rättsliga krav är uppfyllda.

Möjliga undantagsfall

  • Om barnet är i fara i det land där hon eller han bodde före bortförandet.
  • Om barnet är gammalt nog att tala om att han eller hon inte vill återvända.

Både du och ditt barn ska teoretiskt sett få möjlighet att höras i domstolen under förfarandet.

Du kan inte ändra ett vårdnadsbeslut genom att föra bort barnet och låta en domstol i ett annat EU-land fatta ett motsatt beslut i en vårdnadstvist.

Om du vill ändra ett vårdnadsbeslut måste du vända dig till domstolen i det land där beslutet fattades.

Undantag

De här reglerna omfattar inte Danmark och EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Danmark, Island, Norge och Schweiz är emellertid parter i 1980 års Haagkonvention om bortförande av barn français English och bortföranden som rör de här länderna handläggs enligt konventionen eller andra internationella avtal.

 

Exempel från verkligheten

Se till att vårdnadsbeslut följs

Irena och Vincenzo har bott i Italien i 14 år och håller på att skilja sig. En italiensk domstol gav 2007 Vincenzo vårdnaden om deras dotter Alessandra och beslutade att hon tillfälligt skulle bo på ett barnhem i Pisa. Samma dag reste Irena med sin dotter till Slovenien.

En slovensk domstol erkände den italienska domen och inledde ett förfarande för att skicka tillbaka Alessandra till pappan, men Irena motsatte sig beslutet.

Med hänvisning till vad som var bäst för barnet gav den slovenska domstolen Irena tillfällig vårdnad om Alessandra. Man ansåg att flickan kunde få men för livet om hon placerades på ett barnhem i Italien. Alessandra sa också att hon ville stanna hos sin mamma medan rättegången pågick i Slovenien.

Vincenzo överklagade den slovenska domstolens beslut. Alessandra skickades tillbaka till Italien.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd