Navigačný riadok

Aktualizované : 04/04/2016

family

Únos dieťaťa jedným z rodičov

V prípade, že váš bývalý partner neoprávnene odviedol vaše dieťa do inej krajiny EÚ (bez vášho súhlasu alebo v rozpore s rozhodnutím súdu v členskom štáte EÚ, v ktorom vy a vaše dieťa bývate), môžete podať návrh na začatie súdneho konania, aby ste získali vaše dieťa späť.

Ústredné orgány zodpovedné za medzinárodné únosy detí vám poradia, ako postupovať.

Súdy štátu, do ktorého bolo dieťa neoprávnene odvedené, po začatí súdneho konania a splnení všetkých právnych požiadaviek nariadia, aby bolo dieťa vrátené.

Možné výnimky

  • ak by sa dieťa v krajine, v ktorej bývalo pred únosom, mohlo nachádzať v nebezpečenstve;
  • ak má dieťa dostatočný vek na to, aby vyjadrilo nesúhlas s návratom.

Dieťa, aj vy ako rodič, máte právo byť vypočutí súdom v rámci tohto súdneho konania.

Rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti teda nie je možné zmeniť tak, že rodič dieťa unesie a podá návrh na súd v inom štáte o vydanie nového rozhodnutia.

Ak s takýmto rozhodnutím súdu nesúhlasíte, môžete voči nemu podať odvolanie na súde, ktorý ho vydal.

Výnimky

Dánsko alebo krajiny EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) neuplatňujú tieto zásady.

Dánsko, Island, Nórsko a Švajčiarsko sú však stranami Haagskeho dohovoru o únosoch detí z roku 1980 français English a prípady únosov detí týkajúce sa týchto krajín sa riadia týmto dohovorom alebo inými medzinárodnými dohodami.

 

Príklad

Ochrana výkonu rodičovských práv a povinností

Manželia Irena a Vincenzo, ktorí žili spolu 14 rokov v Taliansku, sa rozhodli podať návrh na rozvod. V roku 2007 taliansky súd zveril ich dcéru Alessandru do starostlivosti Vincenzovi a zároveň nariadil, aby bola dočasne umiestnená v detskom domove v Pise. V ten istý deň Irena odcestovala s dcérou do Slovinska.

Slovinský súd uznal rozhodnutie talianskeho súdu a začal konanie o vydanie Alessandry otcovi. Irena sa však proti rozhodnutiu talianskeho súdu odvolala.

Slovinský súd rozhodol, že vzhľadom na nebezpečenstvo trvalej traumy, ktorú by umiestnenie v detskom domove mohlo Alessandre spôsobiť, je v jej najlepšom záujme, aby bola dočasne umiestnená do starostlivosti matky. Želanie ostať s matkou vyjadrila aj Alessandra počas konania pred súdom v Slovinsku.

Vincenzo sa proti rozhodnutiu slovinského súdu odvolal a vyhral. Alessandra sa preto musela vrátiť do Talianska.

Právne predpisy EÚ
  • Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo