Cale de navigare

Actualizare : 04/04/2016

family

Răpirea copiilor de către unul dintre părinţi

Dacă fostul partener v-a dus copilul în altă ţară din UE, în mod ilegal, (fie încălcând o decizie pronunţată de instanţa judecătorească din statul membru în care locuiţi împreună cu copilul, fie fără aprobarea dumneavoastră), aveţi dreptul de a apela la justiţie pentru a vă recupera copilul.

Autorităţile centrale care răspund de răpirile internaţionale de copii vă pot ajuta să întreprindeţi acţiunile necesare.

După iniţierea procedurilor judiciare în ţara în care a fost dus copilul, instanţele din ţara respectivă vor dispune returnarea acestuia, dacă toate cerinţele legale sunt îndeplinite.

Fac excepţie situaţiile în care:

  • copilul este în pericol în ţara în care a locuit înainte de răpire
  • copilul are vârsta necesară pentru a declara că nu doreşte să se întoarcă.

Teoretic, atât copilul, cât şi părintele căruia îi este încredinţat au dreptul să fie audiaţi pe parcursul procedurilor judiciare.

Nu puteţi obţine anularea unei decizii de încredinţare dacă răpiţi copilul şi îi cereţi unei instanţe judecătoreşti din altă ţară din UE să emită o decizie diferită.

Dacă doriţi anularea deciziei de încredinţare, trebuie să vă adresaţi instanţelor din ţara în care s-a luat decizia în cauză.

Excepţii

Aceste reglementări nu se aplică în Danemarca şi în statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia).

Cu toate acestea, Danemarca, Islanda, Norvegia şi Elveţia au semnat Convenţia de la Haga privind răpirea copiilor (1980) français English. Prin urmare, deciziile privind cazurile de răpiri în care sunt implicate aceste ţări se iau în baza Convenţiei de la Haga şi a altor acorduri internaţionale.

 

Caz real

Respectarea dreptului de exercitare a autorităţii părinteşti

Irena şi Vincenzo au locuit în Italia timp de 14 ani, dar se află acum în procedură de divorţ. În 2007, un tribunal italian i-a încredinţat-o pe fiica lor, Alessandra, lui Vincenzo. În acelaşi timp, instanţa a dispus ca aceasta să fie plasată temporar într-un cămin de copii, la Pisa. Însă, în aceeaşi zi, Irena a plecat împreună cu fiica sa în Slovenia.

Un tribunal sloven a recunoscut hotărârea judecătorească pronunţată în Italia şi a lansat procedura de returnare a copilului. Irena s-a opus acestei decizii.

Invocând interesul copilului şi posibilitatea ca plasarea în căminul de copii să fie traumatizantă, tribunalul sloven i-a încredinţat temporar copilul Irenei. Alessandra îşi exprimase de altfel, în cursul procedurilor judiciare desfăşurate în Slovenia, dorinţa de a rămâne cu mama sa.

La rândul său, Vincenzo a introdus o acţiune de recurs împotriva deciziei tribunalului sloven. Ca urmare, Alessandra a fost trimisă în Italia.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere