Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 04/04/2016

family

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Jeśli były partner bezprawnie zabrał Twoje dziecko do innego kraju UE (bez Twojej zgody lub z naruszeniem decyzji wydanych przez sąd w kraju UE, w którym mieszkacie Ty i dziecko), możesz wszcząć postępowanie prawne w celu wyegzekwowania swojego prawa do opieki nad dzieckiem.

Odpowiednie działania pomogą podjąć organy centralne zajmujące się kwestiami związanymi z uprowadzeniem dziecka za granicę.

Po rozpoczęciu postępowania w kraju, do którego wywiezione zostało dziecko, tamtejszy sąd wyda nakaz oddania go rodzicowi, któremu przyznano opiekę − pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymogi prawne.

Sytuacje wyjątkowe

  • jeśli w kraju, w którym dziecko przebywało przed uprowadzeniem, mogłoby grozić mu niebezpieczeństwo
  • jeśli dziecko jest wystarczająco duże, aby oświadczyć, że nie chce wracać.

Z zasady w trakcie postępowania zarówno dziecko, jak i rodzic, któremu zasądzono opiekę, powinni mieć możliwość skorzystania z prawa do wysłuchania przed sądem.

Nie można doprowadzić do uchylenia decyzji w sprawie opieki nad dzieckiem, uprowadzając je do innego kraju UE i licząc na to, że zagraniczny sąd wyda decyzję po naszej myśli.

Aby doprowadzić do uchylenia decyzji w sprawie opieki nad dzieckiem, trzeba wnieść sprawę do sądu znajdującego się w kraju, w którym została wydana decyzja.

Wyjątki

Zasady te nie mają zastosowania do Danii ani krajów EOG (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii).

Jednak Dania, Islandia, Norwegia i Szwajcaria są stronami konwencji haskiej z 1980 r. w sprawie uprowadzeń dzieci français English, więc przypadki uprowadzenia dziecka do tych krajów lub z tych krajów są rozpatrywane na podstawie umów międzynarodowych.

 

Prawdziwa historia

Prawo do opieki nad dzieckiem musi być przestrzegane

Irena i Vincenzo, będący w trakcie postępowania rozwodowego, przez 14 lat mieszkali we Włoszech. W 2007 r. włoski sąd zasądził na rzecz Vincenza opiekę nad ich córką Alessandrą i zarządził jej przejściowe umieszczenie w domu dziecka w Pizie. Tego samego dnia Irena wyjechała z córką do Słowenii.

Słoweński sąd uznał orzeczenie sądu włoskiego i rozpoczął postępowanie mające na celu oddanie dziecka ojcu, jednak Irena sprzeciwiła się tej decyzji.

Powołując się na dobro dziecka, słoweński sąd udzielił Irenie tymczasowego prawa do opieki nad Alessandrą, stwierdzając, że umieszczenie jej w domu dziecka we Włoszech mogłoby spowodować nieodwracalną traumę. Poza tym podczas postępowania przed sądem w Słowenii Alessandra powiedziała, że chce zostać z matką.

Vincenzo odwołał się od decyzji słoweńskiego sądu i wygrał. Alessandra musiała powrócić do Włoch.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy