Kruimelpad

Bijgewerkt : 04/04/2016

family

Kinderontvoering door ouders

Als uw ex-partner uw kind wederrechtelijk meeneemt van het ene EU-land naar het andere (zonder uw toestemming of in strijd met beslissingen van de rechtbank in het EU-land waar u en uw kind wonen), dan kunt u een juridische procedure starten om hem of haar te verplichten uw kind te laten terugkeren.

De centrale autoriteiten die met internationale kinderontvoering zijn belast, kunnen u helpen de juiste stappen te zetten.

Zodra u de procedure heeft opgestart in het land waar uw kind naartoe is gebracht, zal de rechtbank daar bevelen het kind terug te brengen als tenminste aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Uitzonderingen:

  • als het kind in het land waar het voor de ontvoering woonde, in gevaar zou kunnen komen
  • als het kind oud genoeg is om zelf aan te geven dat het niet meer terug wil

In theorie moeten zowel u als uw kind de gelegenheid krijgen om tijdens de procedure door de rechtbank te worden gehoord.

Een beslissing over het ouderlijk gezag kan dus niet ongedaan worden gemaakt door het kind naar een ander EU-land te ontvoeren in de hoop dat de rechtbank daar tot een andere uitspraak zal komen.

Als u een herziening wenst van de uitspraak over het ouderlijk gezag, dan moet u naar een rechtbank in het land waar de oorspronkelijke uitspraak is gedaan.

Uitzonderingen

Deze regels geleden niet voor Denemarken en niet voor de EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

Deze landen hebben wel het Verdrag van Den Haag over kinderontvoering uit 1980 français English ondertekend. Hun aanpak van gevallen van kinderontvoering is gebaseerd op dit verdrag en andere internationale overeenkomsten.

 

Voorbeeld

Handhaving van het ouderlijk gezag

Irena en Vincenzo wonen al 14 jaar in Italië maar zijn nu aan het scheiden. In 2007 geeft een Italiaanse rechtbank Vincenzo het ouderlijk gezag over hun dochter Alessandra, maar besluit dat zij tijdelijk in een kindertehuis in Pisa moet worden geplaatst. Op de dag van de uitspraak vertrekt Irena met haar dochter naar Slovenië.

Een Sloveense rechtbank bekrachtigt echter de uitspraak van de Italiaanse rechtbank en geeft opdracht om Alessandra terug te brengen naar haar vader. Irena gaat hiertegen in beroep.

In het belang van het kind verleent de Sloveense rechtbank Irena tijdelijk het ouderlijk gezag over Alessandra, met als motief dat een verblijf in een kindertehuis in Italië voor de dochter traumatiserend zou kunnen zijn. Ook geeft Alessandra te kennen dat ze tijdens de rechtszaak bij haar moeder in Slovenië wil blijven.

Maar Vincenzo vecht met succes de beslissing van de Sloveense rechtbank aan. Alessandra gaat dus terug naar Italië.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies