Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 04/04/2016

family

Il-ħtif tal-ulied minn ġenitur

Jekk wildek ittieħed b'mod inġust lejn pajjiż ieħor tal-UE mis-sieħeb jew sieħba li kellek qabel (mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħek jew bi ksur ta' deċiżjonijiet li ttieħdu mill-qrati fil-pajjiż tal-UE fejn tkunu tgħixu int u wildek), tista' tagħti bidu għal proċeduri legali biex wildek jinġieb lura.

Jeżistu awtoritajiet ċentrali li huma responsabbli mill-każijiet ta' ħtif internazzjonali tal-ulied u li jistgħu jgħinuk tieħu l-passi neċessarji.

Ladarba jkun ingħata bidu għal proċeduri fil-pajjiż li fih ikun ittieħed il-wild, il-qrati ta' hemmhekk jordnaw li dan jintbagħat lura - dment li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti legali kollha.

Eċċezzjonijiet jistgħu jsiru

  • jekk il-wild jista' jkun fil-periklu fil-pajjiż fejn ikun għex qabel ma jkun seħħ il-ħtif
  • jekk il-wild ikun kbir biżżejjed biex jiddikjara li ma jkunx irid imur lura.

Fit-teorija, kemm int kif ukoll wildek għandkom tingħataw iċ-ċans li tinstemgħu mill-qorti matul il-proċeduri.

Ma tistax taqleb deċiżjoni dwar il-kustodja billi taħtaf wild u mbagħad qorti f'pajjiż ieħor tal-UE taqta' sentenza differenti f'dan ir-rigward.

Jek trid tipprova taqleb deċiżjoni dwar il-kustodja, trid tmur quddiem il-qorti fil-pajjiż fejn tkun ittieħdet id-deċiżjoni.

Eċċezzjonijiet

Dawn ir-regoli ma jgħoddux għad-Danimarka jew għall-pajjiżi l-oħrajn taż-ŻEE (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera).

Id-Danimarka, l-Islanda, in-Norveġja u l-Isvizzera huma marbutin bil-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Ħtif tat-Tfal tal-1980 français English u l-każijiet ta' ħtif li jinvolvu lilhom jiġu ttrattati skont din il-konvenzjoni jew skont ftehimiet internazzjonali oħrajn.

 

Storja bħala eżempju

Niżguraw li d-drittjiet tal-kustodja jiġu rrispettati

Irena u Vincenzo għexu l-Italja għal 14-il sena, u bħalissa qed jiddivorzjaw. Fl-2007, qorti Taljana tat lil Vincenzo l-kustodja ta' binthom Alessandra, u ordnat li din tittieħed għal xi żmien f'dar tat-tfal f'Pisa. Fl-istess jum, Irena telqet mill-Italja u marret is-Slovenja b'bintha.

Qorti Slovena rrikonoxxiet id-deċiżjoni tal-qorti Taljana u tat bidu għall-proċedura biex Alessandra tintbagħat lura għand missierha, iżda Irena opponiet din id-deċiżjoni.

Il-qorti Slovena tat il-kustodja proviżorja ta' Alessandra lil Irena, bl-argument li dan kien fl-aħjar interess tat-tifla għax it-teħid tagħha f'dar tat-tfal fl-Italja seta' jikkaġunalha trawma irriversibbli. Barra minn hekk, waqt il-proċeduri tal-qorti fis-Slovenja, Alessandra kienet stqarret li xtaqet tibqa' ma' ommha.

Vincenzo appella kontra d-deċiżjoni tal-qorti Slovena u rebaħ. Alessandra ntbagħtet lura l-Italja.

Leġiżlazzjoni tal-UE
  • Il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri