Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 27/06/2014

family

Il-ħtif tal-ulied minn ġenitur

Jekk wildek ittieħed b'mod inġust lejn pajjiż ieħor tal-UE mis-sieħeb jew sieħba li kellek qabel (mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħek jew bi ksur ta' deċiżjonijiet li ttieħdu mill-qrati fil-pajjiż tal-UE fejn tkunu tgħixu int u wildek), tista' tagħti bidu għal proċeduri legali biex wildek jinġieb lura.

Jeżistu awtoritajiet ċentraliбългарски (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) li huma responsabbli mill-każijiet ta' ħtif internazzjonali tal-ulied u li jistgħu jgħinuk tieħu l-passi neċessarji.

Ladarba jkun ingħata bidu għal proċeduri fil-pajjiż li fih ikun ittieħed il-wild, il-qrati ta' hemmhekk jordnaw li dan jintbagħat lura - dment li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti legali kollha.

Eċċezzjonijiet jistgħu jsiru

  • jekk il-wild jista' jkun fil-periklu fil-pajjiż fejn ikun għex qabel ma jkun seħħ il-ħtif
  • jekk il-wild ikun kbir biżżejjed biex jiddikjara li ma jkunx irid imur lura.

Fit-teorija, kemm int kif ukoll wildek għandkom tingħataw iċ-ċans li tinstemgħu mill-qorti matul il-proċeduri.

Ma tistax taqleb deċiżjoni dwar il-kustodja billi taħtaf wild u mbagħad qorti f'pajjiż ieħor tal-UE taqta' sentenza differenti f'dan ir-rigward.

Jek trid tipprova taqleb deċiżjoni dwar il-kustodja, trid tmur quddiem il-qorti fil-pajjiż fejn tkun ittieħdet id-deċiżjoni.

Eċċezzjonijiet

Dawn ir-regoli ma jgħoddux għad-Danimarka jew għall-pajjiżi l-oħrajn taż-ŻEE (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera).

Id-Danimarka, l-Islanda, in-Norveġja u l-Isvizzera huma marbutin bil-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Ħtif tat-Tfal tal-1980български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) u l-każijiet ta' ħtif li jinvolvu lilhom jiġu ttrattati skont din il-konvenzjoni jew skont ftehimiet internazzjonali oħrajn.

Storja bħala eżempju

Niżguraw li d-drittjiet tal-kustodja jiġu rrispettati

Irena u Vincenzo għexu l-Italja għal 14-il sena, u bħalissa qed jiddivorzjaw. Fl-2007, qorti Taljana tat lil Vincenzo l-kustodja ta' binthom Alessandra, u ordnat li din tittieħed għal xi żmien f'dar tat-tfal f'Pisa. Fl-istess jum, Irena telqet mill-Italja u marret is-Slovenja b'bintha.

Qorti Slovena rrikonoxxiet id-deċiżjoni tal-qorti Taljana u tat bidu għall-proċedura biex Alessandra tintbagħat lura għand missierha, iżda Irena opponiet din id-deċiżjoni.

Il-qorti Slovena tat il-kustodja proviżorja ta' Alessandra lil Irena, bl-argument li dan kien fl-aħjar interess tat-tifla għax it-teħid tagħha f'dar tat-tfal fl-Italja seta' jikkaġunalha trawma irriversibbli. Barra minn hekk, waqt il-proċeduri tal-qorti fis-Slovenja, Alessandra kienet stqarret li xtaqet tibqa' ma' ommha.

Vincenzo appella kontra d-deċiżjoni tal-qorti Slovena u rebaħ. Alessandra ntbagħtet lura l-Italja.

Leġiżlazzjoni tal-UE

  • Il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri Nederlands polski português română svenska čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English español suomi français magyar italiano
Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika